Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie projektem
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie rozwijające umiejętność planowania projektu, realizacji projektu i kierowania grupą projektową.
Przekazanie uczestnikom umiejętności planowania i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
-Nabycie wiedzy: jak zaplanować projekt - cele i zadania do realizacji?
-Nabycie wiedzy: Jak zaplanować budżet projektu i jego płynność finansową?
-Nabycie wiedzy: Jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań?
-Nabycie wiedzy: Jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego?
-Nabycie wiedzy: Jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt?
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Przykładowe zagadnienia możliwe do poruszenia podczas tego szkolenia to:
-Rozpoczęcie projektu-wyznaczanie celów projektu, sporządzanie listy potrzeb projektu, ustalanie wykonalności projektu, wstępna analiza opłacalności (macierz koszty/nakład pracy a dochody/korzyści).
-Planowanie projektu - dobór zespołu projektowego, planowanie pracy w projekcie (schemat Gantta), budżet i przepływy finansowe, analiza ograniczeń i wąskich gardeł, analiza ryzyka czynników zewnętrznych, czynniki krytyczne sukcesu i czynniki wspomagające sukces.
-Ustalanie sieci czynności (diagram PERT, diagram CPM)
-Zarządzanie projektem w fazie realizacji, podział zadań i koordynacja pracy, komunikacja w zespole projektowym, bieżąca kontrola i raportowanie.
Szczegółowy zakres programu szkolenia każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Wynika on z uzgodnionych celów szkolenia, specyfiki firmy, branży, doświadczeń uczestników i poziomu jej zaawansowania, poprzednio zrealizowanych szkoleń itp. Szkolenie może mieć charakter bardziej narzędziowy (prezentacja i przećwiczenie konkretnych technik i metod), inspiracyjny (pokazanie pozytywnych wzorców i zachęcenie do zmiany postawy i zachowań uczestników), ćwiczeniowy ( podniesienie poziomu konkretnych umiejętności i indywidualny feedback dla uczestników) lub związany z przekazaniem wiedzy (prezentacja nowych trendów, sugerowanych rozwiązań, wzbogacenie wiedzy teoretycznej itp.).

 

Poleć szkolenie znajomemu