Mamy 9294 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SPECJALISTA DS. PODATKÓW - AKADEMIA PODATKÓW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Lidia Wójciak
tel.: 22 583 10 07
email: lidia.wojciak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECJALISTA DS. PODATKÓW - AKADEMIA PODATKÓW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Tagi: frr
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu prawa podatkowego. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego.

Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy i wykładowcy Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Wielkość grupy: 15
Program: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

A. Podatek dochodowy - zasady ogólne.
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2. Przychody, źródła przychodów, nieodpłatne świadczenia.
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4. Koszty uzyskania przychodów - definicje, zasady rozliczania.
5. Zdarzenia szczególne - rozliczanie amortyzacji, leasingu, reklama reprezentacja.
6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, przychody w walutach obcych.
8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
9. Zaliczki a roczne rozliczenie podatku.

B. Zryczałtowane formy opodatkowania.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Karta podatkowa.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania:
- zakres opodatkowania,
- podatkowe grupy kapitałowe,
- rok podatkowego a rok kalendarzowy.

2. Podmioty powiązane:
- pojęcie podmiotów powiązanych,
- zasady określania powiązań,
- obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej - kryteria,
- metody szacowania cen.

3. Różnice kursowe:
- bilansowa metoda ustalania różnic kursowych,
- podatkowa metoda ustalania różnic kursowych.

4. Dochody (przychody) w zyskach osób prawnych (dywidend).
5. Przychody.
6. Koszty uzyskania przychodu:
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu,
- reklama a reprezentacja,
- świadczenia na rzecz pracowników i udziałowców.

7. Amortyzacja.
8. Opodatkowanie leasingu:
- podstawowe pojęcia,
- umowa leasingu:
* leasing "operacyjny,
* leasing finansowy.

9. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
10. Wyliczenie i pobór podatkowy.
11. Dywidendy - opodatkowanie dochodów.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.
2. Zakres opodatkowania.
3. Obowiązek podatkowy.
4. Miejsce świadczenia.
5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, eksport - import towarów.
7. Import a świadczenie usług.
8. Faktury - dokumentowanie obrotu, inne dokumenty.
9. Podatek naliczony - prawo do odliczenia i zwrotu.
10. Odliczenia i zwrot podatku.
11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
12. Procedury szczególne.
13. VAT a usługi budowlane.
14. Sankcje w podatku od towarów i usług.
15. Kasy fiskalne.

CŁO I INNE OPŁATY
1. Wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty:
- dozór celny nad wprowadzanymi towarami,
- przemieszczanie wprowadzonych towarów,
- przedstawienie towarów organom celnym,
- deklaracja skrócona,
- obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom,
- czasowe składowanie towarów.

2. Przeznaczenia celne:
- procedury celne,
- dopuszczenie do swobodnego obrotu,
- procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne,
- tranzyt zewnętrzny,
- skład celny,
- uszlachetnianie czynne,
- odprawa czasowa.

3. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe.
4. Dług celny.
5. Polskie organy celne i kontrolne.
6. Kontrola celna.
7. Sankcje karne.


Wymagania: Adresaci szkolenia:
- osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego
- pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków nałożonych na podmioty gospodarcze
- osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.

Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książkę PODATKI - ujednolicone przepisy, serwis kawowy, kanapkę, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu