Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Zadania i rola komisji rewizyjnej

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Paulina Sierpińska
tel.: (022)2428322
email: p.sierpinska@municipium.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zadania i rola komisji rewizyjnej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi na pytania:
 Jakie przedmioty podlegają kontroli przez komisję rewizyjną?
 Czego może dotyczyć kontrola i jak ją przeprowadzić?
 Jakie dokumenty w trakcie kontroli nie mogą być udostępnione komisji rewizyjnej?
 Jaka jest rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej i uchwalania budżetu gminy?
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: Program:
1. Rodzaje i kryteria kontroli wykonywanej przez komisję rewizyjną
2. Zasady postępowania kontrolnego
 Legalności
 Obiektywizmu
 Gwarancji dla podmiotów kontrolowanych
3. Zasady o charakterze proceduralnym i organizacyjnym
 Planowanie kontroli
 Niezależność kontroli
 Pisemność postępowania kontrolnego
 Zasady przekazywania i wykorzystywania wyników kontroli
4. Tryb prowadzenia kontroli
 Wszczynanie i zawiadomienia
 Upoważnienia
 Przygotowanie programu kontroli
 Przeprowadzenie kontroli postępowania dowodowego
 Protokół kontroli
5. Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli
 Uprawnienia radnych wynikające z ustaw
 Zasady dostępu
 Granice prawa do informacji
6. Procedura rozpatrywania przez rady skarg na burmistrza
 Przyjmowanie skarg
 Rozpatrywanie w komisji i na sesji
 Terminy
7. Kontrola wykonywana przez komisję rewizyjną
 Pozycja prawna komisji i zakres jej działalności
 Funkcja kontrolna opiniodawcza i mediacyjno-interwencyjna komisji rewizyjnej
 Opracowanie planu pracy komisji
 Regulamin pracy komisji
8. Kontrola wybranych podmiotów i zakres działania samorządu
9. Kontrola jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe)
 Kontrola instytucji kultury i placówek oświatowych
 Kontrola zakładów opieki zdrowotnej
 Kontrola zamówień publicznych
 Kontrola wykonania budżetu – procedura absolutoryjna
 Kontrola jednostek pomocniczych
 Postępowanie pokontrolne
 Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego
 Przedstawienie radzie wyników kontroli
 Kontrola sprawdzająca
 Skarga kasacyjna urzędnika samorządowego
Świadczenia dodatkowe: przerwa kawowa oraz przerwa obiadowa w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu