Mamy 9254 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Brygadzista to menedżer

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Brygadzista to menedżer-zamknięty cykl szkoleń dla pracowników produkcji
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Zmiana rynku pracodawcy na rynek pracownika, jaką można ostatnio zaobserwować ma ogromny wpływ na wzrost wartości i siłę pracowników. Ten fakt uświadamia nam jak niezmiernie ważne jest odpowiednie motywowanie i docenianie pracowników, zwłaszcza produkcyjnych, których w Polsce jest coraz mniej. Bezpośredni kontakt z pracownikami produkcyjnymi mają brygadziści, dlatego to głównie na nich spoczywa odpowiedzialność odpowiedniego zarządzania osobami zatrudnionymi na najniższym szczeblu organizacji. To brygadziści bezpośrednio zarządzają pracownikami produkcyjnymi, przekazują im informacje, motywują ich i kontrolują.
Cele szkolenia
- na czym polega rola brygadzisty w organizacji
- przekazywanie misji i wizji firmy poprzez świadome działania
- wpływ na kształtowanie się kultury organizacyjnej, czuwanie nad jej przestrzeganiem
- wpływ na identyfikację pracowników z firmą
- uświadomienie jak ważną rolę brygadzista pełni w organizacji
- poprzez odpowiednie zarządzanie zwiększa się atrakcyjność firmy jako pracodawcy zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, co przekłada się na wyniki dla całej organizacji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Jan Mądry
Wieloletni menedżer ds. szkoleń, dyrektor personalny, a potem prezes dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Specjalizuje się w wielu dziedzinach min. zarządzanie zespołem produkcyjnym i kreowanie autorytetu lidera zespołu produkcyjnego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Jolanta Uran
Pracowała w firmach produkcyjnych, w projektach związanych z restrukturyzacją firm, tworzeniem struktur holdingowych i rozwojem sprzedaży. Od 6 lat prowadzi szkolenia z komunikacji, zarządzania kompetencjami i ocenami pracowniczymi.

Jarosław Figiel
Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi strukturami sprzedaży. Zarządzał dużymi zespołami produkcyjnymi. Specjalizuje się w budowaniu i poprawianiu efektywności zespołów handlowców i działów obsługi klienta.

Marek Luty
Trener, wieloletni szef sprzedaży, wybitny specjalista w zakresie merchendisingu. Wieloletni dyrektor ds. handlu i marketingu oraz prezes firm ogólnopolskich. Zarządzał wieloosobowymi zespołami produkcyjnymi.
Program: Moduł 1

Komunikacja w zespole produkcyjnym
Cel:
- Poznanie procesu komunikacji.
- Uświadomienie znaczenia właściwego informowania i wydawania poleceń w zarządzaniu ludźmi.
- Uświadomienie znaczenia właściwego przekazywania celów i zadań pracownikom.
- Bariery komunikacyjne - jak sobie z nimi radzić.
- Poznanie zasad relacji międzyludzkich z uwzględnieniem relacji pracowniczych.
- Nabycie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej.
- Zaakcentowanie znaczenia codziennej komunikacji w budowaniu relacji w zespole.
- Poznanie technik wywierania wpływu i skutecznej argumentacji.
- Nabycie umiejętności skutecznego i motywującego przekazywania informacji i wydawania poleceń podwładnym.

Moduł 2
Motywowanie pozafinansowe w zespołach produkcyjnych
Cel:
- Poznanie narzędzi i metod motywowania pozafinansowego pracowników
- Nabycie umiejętności motywowania podwładnych do rzetelnego wykonywania powierzonych im zadań
- Nabycie umiejętności motywacyjnego zarządzania zespołem
- Poznanie swoich potrzeb i wartości (poprzez określenie: co jest dla mnie motywujące?) Poznanie najpopularniejszych teorii motywacji i praktycznego ich zastosowania
- Analiza czynników, które demotywują pracowników
- Stworzenie możliwości wypracowania najistotniejszych zasad motywowania pracowników w swoim środowisku pracy
- Nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy motywacyjnej

Moduł 3
Elementy zarządzania dla liderów produkcji. Umiejętne delegowanie zadań
Cel:
- Poznanie technik i zasad budowania autorytetu lidera w zespole.
- Nabycie umiejętności budowania autorytetu lidera wobec podwładnych.
- Nabycie umiejętności skutecznego i motywującego delegowania zadań i wydawania poleceń podwładnym.
- Skuteczne rozwiązywanie problemów jako metoda na wzmacnianie autorytetu.
- Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji awansu.
- Poznanie i przećwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi i egzekwowania zadań.
- Rozumienie zasad funkcjonowania firmy jako całości i roli mojego zespołu w osiąganiu celów przez firmę.

Moduł 4
Budowanie autorytetu lidera
Cel:
- Poznanie technik i zasad budowania autorytetu lidera w zespole.
- Nabycie umiejętności budowania autorytetu lidera wobec podwładnych.
- Skuteczne rozwiązywanie problemów jako metoda na wzmacnianie autorytetu.
- Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji awansu.
- Poznanie i przećwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi i egzekwowania zadań.
- Rozumienie zasad funkcjonowania firmy jako całości i roli mojego zespołu w osiąganiu celów przez firmę.

Moduł 5
Rozwiązywanie problemów wewnątrz zespołu. Zachowania asertywne, kontrola emocji
Szkolenie rozwijające umiejętność rozumienia sytuacji konfliktowych ich genezy i źródeł oraz efektywnego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
- Diagnoza genezy konfliktów
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
- Przewidywanie konfliktów
- Rozpoznawanie problemu
- Zapobieganie powstawaniu konfliktów
- Wyznaczenie własnych granic asertywności
- Zrozumienie zachowań
- Trening umiejętności asertywnych

Moduł 6
Mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne.
Cel:
- zdefiniowanie pojęcia mobbing
- uświadomienie i zdefiniowanie przyczyn i skutków mobbingu
- uświadomienie odpowiedzialności i konsekwencji pracodawcy i osobistych związanych z występowaniem w firmie lobbingu.
 

Poleć szkolenie znajomemu