Mamy 8462 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw oraz zarządzania procesami logistycznymi. Trening podniesienia kompetencji uczestnika szkolenia obejmuje obszary: zakupów i zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, dystrybucji, spedycji i transportu, kompleksowej obsługi klienta i zarządzania łańcuchem dostaw, analizy kosztów i controllingu logistyki. Poruszane zagadnienia umożliwią uczestnikom szkolenia:
• określenie zadań i celów stawianych przed logistyką,
• zdefiniowanie systemu logistycznego i procesów składowych,
• określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów logistycznych,
• określenie organizacji i zintegrowanego zarządzania logistyką,
• kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
• projektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
• analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych,
• określenie rodzaju kosztów i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami logistycznymi:
• procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
• analiza i pomiar procesu logistycznego,
• cele procesu logistycznego,
• pomiar i analiza efektywności procesu,
• mapowanie procesu (trenning mapowania)
• koncepcja odchudzonego zarządzania procesami.

2. Uwarunkowania procesów logistycznych:
• określenie macierzy rynków dla produktów,
• analiza procesów głównych: zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
• analiza podprocesów: zarządzania zapasami, magazynowania, transportu
• analiza wymagań dla zasobów logistycznych. Definiowanie dysponowanych zasobów. Bilansowanie zadań logistycznych i obciążenia zasobów. Określenie wymaganego potencjału w łańcuchu dostaw.
• ustalenie krytycznych czynników sukcesu dla procesów logistycznych,
• integracja procesów w pełnym łańcuchu dostaw.

Dzień II

1. Projektowanie procesów logistycznych:
• analiza zakłóceń i wąskich gardeł, przestojów i kolejek w systemie procesów logistycznych – poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów,
• projektowanie i zarządzanie procesami głównymi: zakupów i zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
• projektowanie i zarządzanie podprocesami: zarządzania zapasami, gospodarki materiałowej, logistyki produkcji, magazynowania, transportu,
• analiza wartości procesu (value stream mapping) ,
• projektowanie przebiegów (marszrut) procesów logistycznych i wymaganych zasobów,
• definiowanie dysponowanych zasobów logistyki i bilansowanie różnic - określenie wymaganego potencjału obsługi przepływów w łańcuchu dostaw,
• kontrola efektywności procesów logistycznych i zwrotu inwestycji (ROI),
• doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych.

2. Wdrażanie procesów logistycznych:
• budowanie i zmiany struktur organizacyjnych zarządzania procesami logistycznymi,
• struktura organizacyjna i system informatyczny wspomagania zarządzania logistyką,
• organizacja zarządzania - kompetencje i obowiązki właściciela procesu. Procedury i instrukcje procesów,
• budowanie kompetencji procesowych w logistyce – tworzenie map kompetencji.

Dzień III

1. Controlling procesów logistycznych:
• definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników dla logistyki,
• analiza, rachunek i kalkulacja kosztów procesów logistycznych,
• definiowanie audytu procesów logistycznych,
• pomiar efektywności procesów logistycznych, karty wyników SCOR-Card,
• system raportowania w logistyce.

2. Zarządzanie zmianami procesów logistycznych:
• definiowanie zmiany na podstawie potrzeb klienta, rynku i uwarunkowań w łańcuchu dostaw,
• analiza lokalizacji zmiany i określenie koncepcji zmian w procesach logistycznych,
• planowanie zmian i harmonogramowanie prac wdrożenia zmian,
• reinżynieria procesów logistycznych i metody wdrażania zmian.
 

Poleć szkolenie znajomemu