Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
29-31 maja 2019r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
3-5 lipca 2019r., Olsztyn - Hotel Kur***
28-30 sierpnia 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***
23-25 października 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
25-27 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress ProjectKorzyści dla uczestników
• umiejętność oceny i analizy dostawców,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• wiedza dotycząca współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów,
• budżetowanie i analiza kosztów zakupu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Moduł pierwszy - analiza stanu obecnego.

Wprowadzenie:
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach).

Realizowane zagadnienia:

1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.

2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.

3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.

4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.

5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.

6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.

7. Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.

Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.

Wprowadzenie:
Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu. Odrębnym omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami.

Realizowane zagadnienia:

1. Czynniki mające wpływ na zapasy.

2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.

3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.

4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.

5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.

6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.

7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.

8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.

9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.

10. Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.

Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.

Wprowadzenie:
Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia. Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia. Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw. Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.

Realizowane zagadnienia:

1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.

2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.

3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.

4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.

5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.

6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.

7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.

8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.

9. Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.

Moduł czwarty - optymalizacja transportu.

Wprowadzenie:
W czwartej części zostaną omówione zasadnicze obszary działań na styku zaopatrzenie - transport. Przeprowadzona jest analiza efektywności transportu. Stawiane jest pytanie: gdzie zwykle pojawiają się niepożądane zjawiska. Badany jest wpływ procesu zaopatrzenia na działanie transportu i magazynów. Uczestnicy samodzielnie obliczają koszty transportu w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej, analizują stopień wykorzystania dostępnych pojazdów. Podejmują decyzję kiedy i w jakim zakresie skorzystać z usług zewnętrznych, a kiedy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport własny. Ważnym elementem modułu jest samodzielne określanie optymalnej lokalizacji centrum przeładunkowego / kluczowego dostawcy / magazynu regionalnego (w zależności od potrzeb uczestników) w taki sposób żeby zminimalizować koszty transportu.

Realizowane zagadnienia:

1. Zadania transportowe w procesie zaopatrzenia.

2. Organizacja przepływu informacji, awizacja dostaw, automatyzacja procesu.

3. Określanie kosztów transportu, zasady, narzędzia i metody obliczeń.

4. Koszt transportu na wybranym przykładzie.

5. Transport własny czy obcy, czynniki mające wpływ na wybór, punkt decyzyjny.

6. Obliczenie momentu zmiany transport własny - transport obcy.

7. Optymalizacja transportu - lokalizacja magazynów i/lub innych węzłów sieci transportowej

8. Wskaźniki w procesach transportowych powiązane z zaopatrzeniem.

Moduł piąty - planowanie i wdrażanie zmian.

Wprowadzenie:
Wszystkie analizy i działania powinny prowadzić do zmian w procesie zaopatrzenia i procesach powiązanych. Kluczem do sukcesu jest właściwe zaplanowanie , przygotowanie i wdrożenie zmian. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które ułatwiają ten trudny proces. Na podstawie własnych wyborów określają priorytety zmian z uwzględnieniem kluczowych czynników (ryzyko, wpływ na koszty, zarządzalność i inne). W podsumowaniu modułu przedstawione są zasady budowania zespołów wdrożeniowych i narzędzie wspierające pracę zespołów. Jako podsumowanie uczestnicy określają i planują działania, które wybrali do realizacji w swoim przedsiębiorstwie.

Realizowane zagadnienia:

1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmian i metody ich minimalizacji.

2. Wybór projektu - na czym się skupić.

3. Ćwiczenie, macierz wyboru projektu, ocena kilku wybranych projektów.

4. Zasady budowania zespołów wdrożeniowych.

5. Narzędzia pracy grupowej, planowanie i realizacja zadań w zespołach.

6. Plan wdrożenia - ćwiczenie, podsumowanie.
 

Poleć szkolenie znajomemu