Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenie wstępne BHP

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Norbert Klosa
tel.: +48 505245852
email: biuro@activeprogress.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenie wstępne BHP
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

* podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

* przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

* zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Specjalista ds. BHP inż. Norbert Klosa
Program: * Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

* Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

* Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

* Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

* Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

* Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

* Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

* Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

* Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

* Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Wymagania: Szkolenie jest przeznaczone osób, rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy.
 

Poleć szkolenie znajomemu