Mamy 8584 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 9 szkoleń.

Szkolenie: Od projektu do raportu z badań marketingowych

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Marketing i Reklama

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 781 020 781
email: biuro@caditi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ilościowe i jakościowe badania zachowań nabywców - od projektu do raportu z badań marketingowych WARSZTATY KOMPUTEROWE
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Marketing i Reklama
Metodyka: Case studies
Opis: Celem pierwszej części szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji ilościowego badania zachowań nabywców.
Uczestnicy uzyskają umiejętność:
* samodzielnego przygotowania projektu badania zachowań nabywców,
* budowy i skalowania kwestionariusza ankietowego w pomiarze preferencji, postaw i zachowań zakupowych nabywców,
* przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem programu Excel w oparciu o wyniki badań ilościowych,
* interpretacji wyników badań ilościowych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę teoretyczną dotyczącą etapów przygotowania i prowadzenia ilościowego badania marketingowego wśród nabywców.
Celem drugiej części szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji jakościowych badań zachowań nabywców.
Uczestnicy uzyskają umiejętność:
* przygotowania projektu badania fokusowego,
* budowy scenariusza dyskusji grupowej,
* stosowania technik wspomagających w badaniu opinii i preferencji.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Dr Mirosława Kaczmarek - Adiunkt w Katedrze Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczony trener oraz autor wielu publikacji z zakresu badań marketingowych, segmentacji rynku, ilościowych i jakościowych metod badań rynku i pomiaru jego skuteczności. Współpracownik m.in. Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Centrum Zastosowań i Analiz Marketingowych Norte sp. z o.o. , Centrum Ekspertyz Gospodarczych UE Poznań oraz członek zespołu ekspertów Agencji PR Prelite w Poznaniu.
Wielkość grupy: 15
Program: CZĘŚĆ 1 - ILOŚCIOWE BADANIA ZACHOWAŃ NABYWCÓW

1. Proces badania marketingowego w obszarze zachowań nabywców - wprowadzenie. Projektowanie badania marketingowego.

Przygotowanie projektu badania.

2. Czynniki determinujące zachowania nabywców na rynku - pomiar cech i zachowań nabywców. Typy skal pomiarowych i ich cechy. Kwestionariusz jako narzędzie pomiaru cech i zachowań nabywców.

Przygotowanie projektu kwestionariusza w badaniu zachowań nabywców.

3. Określanie liczebności próby i wybór metody doboru próby w badaniach ilościowych (ankietowych).

Wyznaczanie próby badawczej z zastosowaniem metody doboru kwotowego.

4. Tworzenie bazy danych i przetwarzanie danych z badań ilościowych. Zasady redukcji i kodowania danych. Tworzenie w programie Excel tabel wynikowych (tabel kontyngencji) na podstawie danych z badań ankietowych.

Przygotowanie bazy danych i tabel kontyngencji.

5. Przygotowanie raportu z badań ankietowych. Analiza i interpretacja zależności pomiędzy cechami i zachowaniami nabywców w oparciu o tablice kontyngencji.

Przeprowadzenie segmentacji nabywców w oparciu o tablice kontyngencji.


CZĘŚĆ 2 – JAKOŚCIOWE BADANIA ZACHOWAŃ NABYWCÓW

1. Proces badawczy w badaniach jakościowych.

2. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (badania fokusowego) – rodzaje pytań, kolejność,
zasady budowy i funkcje pytań.

3. Wykorzystanie technik projekcyjnych i wspomagających w badaniach fokusowych.

Przygotowanie scenariusza badania fokusowego.

4. Organizacja zogniskowanego wywiadu grupowego (badania fokusowego) – rekrutacja uczestników, warunki techniczne (sprzętowe) i lokalowe

5. Moderowanie dyskusji grupowej – cechy i kryteria doboru moderatora. Trudne sytuacje i błędy w zakresie moderacji badania fokusowego.

Analiza pracy moderatora na przykładzie wyświetlonego fragmentu badania fokusowego.

6. Analiza wyników i przygotowane raportu z badania fokusowego.

7. Przykłady zastosowań badań fokusowych i technik projekcyjnych w badaniach produktu i reklamy.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
- pracownicy działów sprzedaży, marketingu, PR, analiz rynkowych
- osoby odpowiedzialne za projektowania i przeprowadzanie badań marketingowych
- firmy zajmujące się badaniem opinii publicznej
- właściciele samodzielnie zarządzający małymi przedsiębiorstwami
- kreatorzy rynku
- analitycy rynkowi
- pracownicy agencji reklamowych
Świadczenia dodatkowe: materiały, serwis kawowy, obiad, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu