Mamy 9603 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Kategoria: HR / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 0 22 374 31 31
email: biuro@tql.pl
www.tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - warsztaty
Kategoria: HR / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Usystematyzowanie wiedzy na temat zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, która może zostać wykorzystana natychmiast po jego zakończeniu, uporządkujesz i poszerzysz wiedzę z zakresu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – posiada uprawnienia pedagogiczne. Pracuje jako specjalista ds. kadr i płac przedsiębiorstwie usługowo produkcyjnym. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i podatków oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie prawa pracy oraz rozliczania kadr i płac. Pracowała w serwisie www.ifirma.pl który umożliwia przedsiębiorcą samodzielne prowadzenie księgowości i kadr, jako konsultantka. Posiada bogate doświadczenie w zakresie potrzeb przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wielkość grupy: 15
Program: Program szkolenia

I. Zasiłek chorobowy
- nabywanie prawa do wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy przez pracownika, zleceniobiorcę, osobę prowadzącą działalność gospodarczą
- zasady obliczania podstawy zasiłku przy stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia, uwzględnianie w podstawie zasiłku składników wynagrodzenia wypłaconych za okresu dłuższe niż jeden miesiąc, jakich składników nie uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego, zasady obliczania podstawy, jeśli pracownik pracuje krócej niż 1 rok i krócej niż 1 miesiąc
- zasady uzupełniania podstawy wynagrodzenia
- obliczanie podstawy zasiłku po redukcji wysokości składki na ubezpieczenie rentowe
- obowiązki pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
- zwolnienie lekarskie oraz inne dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku
- jakie dokumenty przedstawia do ZUS pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników
- prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
- zwolnienie lekarskie na przełomie roku
- minimalna podstawa zasiłku
- świadczenie rehabilitacyjne- kiedy pracownik nabywa prawa do świadczenia,
waloryzacja podstawy zasiłku
II. Zasiłek macierzyński
- prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
- wymiar zasiłku macierzyńskiego obowiązujący od 2007
- udzielanie zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka
- jakie dokumenty należy przedstawić pracodawcy, by móc rozpocząć wypłatę
Zasiłku
III. Wypadek przy pracy i świadczenia wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego
- kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy, kiedy o wypadku w drodze do
pracy i z pracy
- świadczenia dla pracownika z tytułu wypadku przy pracy
IV. Zasiłek opiekuńczy
- prawo do zasiłku dla pracownika i dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
- niezbędne dokumenty
- wymiar i wysokość świadczeń

Metodologia
wykład obrazowany przykładami, dyskusja, konsultacje indywidulaneHarmonogram szkolenia

dzień 1
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 Zajęcia
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.30 Zajęcia
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Zajęcia
15.00 - 15.30 Przerwa kawowa
15.30 - 17.00 Zajęcia
17.00 Zakończenie szkoleniaWymagania: Profil uczestników
osoby zatrudnione w dziale kadr, w dziale księgowości, osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniający pracowników i sami korzystający ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Świadczenia dodatkowe: posiłki w trakcie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu