Mamy 8607 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Szkolenie: PODATEK VAT

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Paulina Ulanowska
tel.: 797 408 578
email: szkolenia@prosemper.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODATEK VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PLANOWANYCH OD 1 KWIETNIA 2011 R
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które nie maja na celu systematycznego osiągania zysków np. fundacji, stowarzyszeń itp.
Na szkoleniu zostaną omówione ogólne zagadnienia dotyczące podatku VAT z uwzględnieniem szczególnie działalności zwolnionej z VAT i rozliczeniem podatku naliczonego związanego z tą działalnością.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Grzegorz Tomala - Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym, jestem autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuję również z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r.
Wielkość grupy: 15
Program: Rozpoczęcie godz. 10.00

1. Przypomnienie istotnych nowelizacji przepisów od zaistniałych o 1 stycznia 2011 r.
• Przypadki, w których podatnik nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej
• Zwolnienie z podatku VAT dla usług edukacyjnych i szkoleniowych
• Zwolnienie dla usług opieki
• Zwolnienie dla instytucji kultury
• Zwolnieni dla usług z zakresu organizacji sportu
• Świadczenie usług przez organizacje na rzecz ich członków
• Nabycie i ulepszenie nieruchomości związanych z działalnością opodatkowana i niepodlegającą opodatkowaniu – zasady odliczenia podatku naliczonego
• Miejsce świadczenia usług z zakresu kultury, nauki, organizacji targów itp.
2. Czynności techniczne dotyczące VAT
• Terminy i zasady fakturowania
• Faktury zaliczkowe i rozliczenie faktury zaliczkowej w fakturze końcowej
• Faktury korygujące – zasady wystawiania, treść i rozliczenie, termin rozliczenia faktury zwiększającej podatek
• Nowe przepisy odnośnie faktur korygujących
• Archiwizacja faktur po nowemu
• Uproszczenie zasad wysyłania faktur drogą elektroniczną
• Termin rozliczenia podatku naliczonego z faktury
3. Kasy fiskalne
• Czynności zwolnione z ewidencji kasowej
• porównanie zakresu stosowania kas w roku 2010 i 2011
4. Planowana nowelizacja przepisów od 1 kwietnia 2011 r.
• Nowe zasady opodatkowania czynności wykonywanych nieodpłatnie
• Budowa wskaźnika do odliczenia podatku naliczonego, związanego z zakupami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT
• Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę wskaźnika w nowych przepisach
5. Pytania uczestników szkolenia

Zakończenie godz. 16.00
 

Poleć szkolenie znajomemu