Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: DOTACJE UE NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁCZNĄ

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Paulina Ulanowska
tel.: 797 408 578
email: szkolenia@prosemper.pl
www.prosemper.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DOTACJE UE NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁCZNĄ
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze
Metodyka: Wykłady
Opis: Możliwości uzyskania grantu UE stają się dla sektora edukacji i ochrony zdrowia znakomitą okazją na dalszy progres, jednak w obliczu ogromnego skomplikowania zasad przyznawania pomocy, mnogości regulacji w tym zakresie i całego mnóstwa firm i doradców specjalizujących się (lub wręcz przeciwnie) w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych koniecznością staje się zdobycie podstawowej i gruntownej wiedzy z zakresu realnych możliwości aplikacyjnych. Wiedza ta pozwoli na uniknięcie bolesnych rozczarowań na etapie późniejszego aplikowania o środki pomocowe, a także umożliwi weryfikację otrzymywanych propozycji współpracy z różnorakimi partnerami społeczno-gospodarczymi. Dla efektywnego opanowania zasad aplikacji o środki UE konieczne jest bazowanie na doświadczeniu osób, które potrafią wykazać się realnymi sukcesami w tej dziedzinie i chcą tym doświadczeniem podzielić się z innymi.

Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w pozyskiwaniu środków na realizację projektów i
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Bartosz Wolański - specjalista ds. funduszy UE, doświadczony trener, posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe w postaci dyplomu ukończenia Studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku „Integracja europejska i polityka regionalna”. Posiada także ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim na Kierunku „Ekonomia” a także ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość i Kontrola” organizowane prze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Z tematyką funduszy strukturalnych związany jest od początku ich funkcjonowania w Polsce (2004 r.). Jest autorem kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, z których największy opiewał na kwotę ponad 60 mln PLN. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG, a także POKL, POIiŚ, POIG, PROW oraz RPO na lata 2007-2013. Jako Kierownik Projektu posiada także doświadczenie w zakresie sporządzania oraz obsługi projektów szkoleniowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Największy z nich obejmował kwotę 2,5 mln PLN i był przeznaczony dla 350 Beneficjentów z terenu woj. dolnośląskiego. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu skutecznego aplikowania o środki unijne dla firm, samorządów oraz instytucji szkoleniowych. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce (m.in. FABER CONSULTING, CWPE S.A) na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera Od 2008 r. z powodzeniem rozwija działalność gospodarczą.
Wielkość grupy: 15
Program: Zasady skutecznego aplikowania o wsparcie RPO na projekty z zakresu infrastruktury społecznej - 2 godziny
RPO jako podstawowe źródło wsparcia projektów z zakresu infrastruktury społecznej – typy projektów, potencjalni Beneficjenci, możliwości aplikacyjne
Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla projektów z zakresu infrastruktury społecznej
Budżetowanie projektu i zarządzanie finansowe – koszty przed realizacyjne i inwestycyjne
Wkład własny i jego formy
Zasadniczość planowanych wydatków w kontekście efektywności kosztowej
Kryteria oceny projektów z zakresu infrastruktury społecznej – procedury oceny Wniosku, terminy aplikacyjne, uzupełnienia formalne, etapy weryfikacji
Zasady sporządzania Wniosku aplikacyjnego – 3 godziny
Zasady obsługi Generatora Wniosków
Zasady sporządzania Wniosku aplikacyjnego
Omówienie przedstawionych załączników aplikacyjnych dla projektów z zakresu infrastruktury społecznej
Techniczne uwagi na temat składania dokumentacji aplikacyjnej.
Studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społecznej – 3 godziny
Zasady konstrukcji Studium Wykonalności
Metodologia określania celów projektu
Analiza makrootoczenia oraz uwarunkowań ekonomiczno-społecznych
Analiza instytucjonalno-prawna
Wykonalność techniczna inwestycji – analiza wariantów i analiza opcji
Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia w kontekście eksploatacji infrastruktury społecznej
Wprowadzenie: analiza finansowa projektu – rentowność projektu i obliczanie maksymalnego poziomu wsparcia (metodologia „luki finansowej”)
Wprowadzenie: Analiza kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych
 

Poleć szkolenie znajomemu