Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Paulina Ulanowska
tel.: 797 408 578
email: szkolenia@prosemper.pl
www.prosemper.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Adresaci szkolenia: pracownicy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, urzędów, ministerstw itp.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Bartosz Majerski - aplikant adwokacki, absolwent prawa UJ i podyplomowego Studium Zamówień Publicznych SGH, ekspert Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych w jednej z Instytucji Wdrażających w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Autor publikacji w Gazecie Prawnej oraz Zamówienia Publiczne Doradca.
Wielkość grupy: 15
Program: Zagadnienia wstępne:
pojęcie i funkcja zamówień publicznych,
źródła polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych,
zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych,
główne zasady udzielania zamówień publicznych,
Opis przedmiotu zamówienia i określenie wartości szacunkowej zamówienia
Obligatoryjne i fakultatywne zapisy SIWZ
Udostępnianie SIWZ
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ,
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków,
Termin składania ofert i termin związania ofertą,
Kryteria oceny ofert,
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
1.Umowy w zamówieniach publicznych i możliwość modyfikacji ich zapisów,
Środki ochrony prawnej,
Najczęstsze błędy zamawiających (w oparciu o wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).
Warsztaty
 

Poleć szkolenie znajomemu