Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Odpowiedzialność materialna pracowników

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Półtorak
tel.: 604 628 484
email: szkolenia@itcgrupa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Odpowiedzialość materialna pracowników z elementami prawa pracy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych. Zagadnienia związane z zatrudnieniem zawsze wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Dodatkowe nowelizacje nie ułatwiają poruszania się w świecie legislacji. Obecnie wraz z nastaniem roku 2011 zmieniły się zasady min dot. odpowiedzialności urzędników za szkody w związku z wykonywaną pracą.


Liczba osób: 10-12


Metoda:
Szkolenie prowadzone jest głównie metodą warsztatową. W toku wykładu analizowane są szczegółowo poszczególne orzeczenia, z uwzględnieniem casusów z którymi sami uczestnicy mają do czynienia w swej codziennej pracy.

CEL OGÓLNY
Uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników oraz z zakresu prawa pracy.
MATERIAŁY
Uczestnicy otrzymują adekwatne do poruszanych treści materiały zawierające praktyczne informacje.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agata Janiszewska - Skowron
Specjalizuje się w takich obszarach współczesnego biznesu jak: prawo pracy, cywilne, karne, konstytucyjne, wojskowe, międzynarodowe, prawo UE, prawa autorskie i prawa pokrewne.

Posiada długoletnie doświadczenie jako doradca prawny oraz szkoleniowiec. W ramach pracy doradcy prawnego początkowo udzielała opinii na portalu www, następnie współpracując z Radami Osiedlowymi, obecnie zaś w firmie konsultingowej której jest właścicielką.
Pracę trenerską zaczynała od prowadzenia szkoleń wewnętrznych – m. in w Szpitalu Miejskim w Kielcach, szkoleń w ramach współpracy z Centrum Informacji Europejskiej – szkolenia dla Policji.
Od trzech lat pracuje jako wykładowca/dydaktyk w PUW (Łódź), gdzie prowadzi zajęcia z prawa. Zajęcia obejmują swą tematyką zakres jej specjalizacji podany wyżej. W ramach wykładów omawia ze studentami najważniejsze regulacje oraz przybliża im zagadnienia prawne poprzez casusy, które są wspólnie z nimi rozwiązywane na zajęciach. Współpracowała również jako trener/ćwiczeniowiec z PWSZ (Gorzów Wielkopolski) gdzie prowadziła ćwiczenia ze studentami z prawa konstytucyjnego, podstaw prawa.
Od dwóch lat współpracuje także, jako szkoleniowiec, z różnymi firmami szkoleniowymi. W ramach tej współpracy przeprowadziła szkolenia z prawa pracy wspólnotowego dla związków zawodowych, a także szkolenia z podstaw prawa z naciskiem na prawo pracy, prawo administracyjne dla osób biorących udział w szkoleniach finansowanych ze środków efs.
Na swoim koncie ma bardzo dobre noty oceniające od uczestników szkoleń i wiele pozytywnych opinii na temat jej warsztatu pracy.
Dodatkowo przeprowadziła liczne szkolenia z funduszy unijnych oraz zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych dla różnych grup docelowych (min dla rolników, bezrobotnych, urzędników samorządowych). Wiedza nt funduszy jest wiedzą praktyczną którą zdobyła w trakcie pracy w Zespołach Współpracy Międzynarodowej, które realizowały, wdrażały projekty finansowane z efs.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia w trybie indywidualnym), studiów podyplomowych Europejskiej Integracji w Instytucie Europejskim Uniwersytetu Saarlandzkiego w Saarbrucken - o specjalizacji gospodarcze prawo UE, w 2010r ukończyła również studia doktoranckie z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Obecnie od października 2010r rozpoczęła studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu studia podyplomowe z Controllingu.

Program: MODUŁ I - Odpowiedzialność materialna pracowników administracyjnych

1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę;
2. Ustalanie wartości szkody;
3. Udział pracodawcy i osób trzecich w powstaniu szkody;
4. Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników;
5. Wysokość odszkodowania od pracownika;
6. Sposoby odzyskania od pracownika odszkodowania;
7. Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej;
8. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
9. Wspólna odpowiedzialność materialna
MODUŁ II - Prawo pracy dla urzędników
1. Nawiązanie stosunku pracy
a)procedura naboru i wyjątki od jej stosowania (regulamin naboru),
b)dokumenty,
c) wybór, powołanie, mianowanie
d)rodzaje umów i okresy zatrudnienia.
2. Ocenianie pracowników samorządowych.
a)procedura oceniania (regulamin oceniania),
b)kryteria oceny,
c)terminy i okresy oceniania,
d)metodologia oceny,
e)skutki pozytywnej i negatywnej oceny.
3. Awans pracowników samorządowych.
4. Wynagradzanie pracowników samorządowych.
5. Czas pracy pracowników samorządowych.
a) Normy czasu pracy i zasady planowania pracy pracowników samorządowych,
b) Nadgodziny,
c) Rozliczanie czasu pracy.
6. Rozwiązywanie stosunków pracy.
7. Najnowsze zmiany w prawie pracy
a)Umowy o pracę i umowy cywilno – prawnych
- Charakterystyczne cechy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
- Obowiązki i uprawnienia pracowników etatowych i zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.
b)Ustalanie czasu pracy z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
- Dni wolne w 2011r.
- Naliczanie czasu pracy
c)Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych
d)Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem orzecznictwa.
e)Uprawnienia rodzicielskie
f)Urlopy pracownicze
g)Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników
 

Poleć szkolenie znajomemu