Mamy 8667 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Autoprezentacja skutecznego menagera

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Półtorak
tel.: 604 628 484
email: szkolenia@itcgrupa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Autoprezentacja skutecznego menagera
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji jako jednego z podstawowych czynników determinujących sukces firmy.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowaniem wizerunku managera i firmy oraz osobistego, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również podstawy efektywnego określania, planowania oraz realizowania celów osobistych i zawodowych, panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego wyzwania.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Maurycy Seweryn – Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej” i „Warsztatów managerskich” w Studium Podyplomowym WSH oraz „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” na Wydziale Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz „Etykiety i savoir vivre” na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

Program: PROGRAM SZKOLENIA:
Zasady kreowania wizerunku jako pracownika, specjalisty, eksperta, managera.

• Cel i zasady kreowania wizerunku.
• Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych.
• Określenie swoich mocnych i słabych stron
• Pierwsze wrażenie a sukces.
• Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
• Autoprezentacja, ale dla kogo? Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy?
• Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji.

Wizerunek w Internecie a wizerunek Firmy

• Jak zbudować wizerunek w sieci.
• Dobór miejsca w Internecie.
• Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.
• Dobór zdjęć, filmów, multiprezentacji.

Autoprezentacja a spotkania biznesowe, prezentacje, narady, konferencje i venty.

• Przygotowanie się do wystąpień i narad.
• Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
• Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.Komunikacja werbalna – siła słowa – siła przekonywania.
• Elementy werbalne w autoprezentacji.
• Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
• Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
• Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
• Błędy podczas komunikacji werbalnej – bariery komunikacyjne w autoprezentacji i przyczyny ich powstawania.
• Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu w autoprezentacji.
• Wykorzystanie słowa tabu i subjęzyka w biznesie.
• Jak manipulować słowem?

Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna – jak pokazać bez słów kim jesteś.
.
• Elementy niewerbalne w autoprezentacji.
• Jak odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?
• Aparycja – autoprezentacja a wygląd
• Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji
• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku
• Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
• Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
• Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu