Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: BUSINESSWOMAN, czyli Kobieta Menedżer w biznesie

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: BUSINESSWOMAN, czyli Kobieta Menedżer w biznesie
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: * Realizacja własnych celów w aspekcie notorycznego awansu i zmiany pozycji w firmie, zakładanego rozwoju i gratyfikacji finansowej
* Skuteczne zarządzanie sobą i podwładnymi w zakładanym czasie (tzw. „Zarządzanie Czasem”)
* Tworzenie sprawnie działających zespołów w kontekście programu „Team Spirit”
* Dobór osobowości do zespołu w oparciu o Teorię Archetypów
* Kreacja pozytywnej, spójnej osobowości menedżera zarządzającego – kierownika i szefa
* Panowanie nad komunikacją nawet w niesprzyjających czy wrogich okolicznościach – praktyczna asertywność
* Analiza panujących w biznesie stereotypów typu: „Plusy i minusy kobiety szefa” itp.
* Budowanie autoprezentacji (image’u służbowego) autorytatywnej Zarządzającej i Decydentki
* Konstruowanie sposobów decydowania i delegowania jednoznacznego, jasnego i skutecznego
* Poznanie nowoczesnej, skutecznej Zasady Skutku i Nagrody dla ponadprzeciętnych wyników
* Pogłębienie praktyki kontrolowanego brains
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: * REMANENT. KIM JESTEM, CO OSIĄGNĘŁAM, MOJA WARTOŚĆ I STAN POSIADANIA – praktyczne podsumowanie etapu obecnego
o Analiza zasobów oraz potencjału osobowości w obecnym momencie
o Synchronizacja świadomości, oceny realnej rozsądkowej oraz podświadomości
o Warsztaty OS (Odczuwania Satysfakcji) wg Macallana oraz Entuzjazmu wg McGinnisa
o Kreacja pozytywnego odbioru mojej osoby przez otoczenie w pracy (oraz ścisłe szefostwo)
o Szacunek, życzliwość, takt, savoir vivre czyli kultura osobista i spokój wewnętrzny
o Entuzjazm i optymizm, czyli jak z niczego stworzyć motywację dla swoich ludzi oraz jak ją później utrzymać
o Wykształcenie, wiedza, doświadczenie, znajomość ludzkiej psychiki
o Motywacja i chęć działania, akceptacja zmian (w tym również zmiany pracy i stanowiska)
* Warsztaty kreacji: budowa dobrze funkcjonującego zespołu. Teoria archetypów - ćwiczenia
o Zespół „zastany” a zespół tworzony od podstaw - wady i zalety obu rozwiązań
o Archetypy w praktyce – dopasowanie „postaci” do zadań i działań
o Biznesowy savoir vivre a autorytet i prestiż (ćwiczenia – scenki)
o Urządzenia i pomoce firmowe związane z moim stanowiskiem oraz firmą macierzystą
o Zrozumienie wizji, misji i działania mojej firmy dla awansu, sukcesu, zysku
o Możliwość konsultacji i pomocy odgórnej, stopień zaufania decydentów do mnie
o „Team Spirit” czyli siła jedności zespołu- ścisła współpraca – moja i moich ludzi
o Potrzeby, motywy i ambicje podwładnych – rozpoznawanie, działanie, system nagradzania
o „Wszyscy jesteśmy ludźmi!” – kompendium wiedzy, o której szef z reguły nie ma pojęcia
o Umiejętność tworzenia i realizacji planu a problemy z „logistyką” (opory podwładnych)
o Odbiór nastroju i stanu emocjonalnego rozmówcy - ćwiczenia rozpoznawania stanu emocji
o Asertywność praktyczna, czyli życzliwa stanowczość – ćwiczenia schematów werbalnych
o Szacunek dla osoby i komunikatu, uwaga, wyraz twarzy, rodzaje używanego uśmiechu
o Kobieta – szef w czysto „męskim” otoczeniu – study cases „z życia wzięte”
* „Podnoszenie poprzeczki” dla ponadprzeciętnych wyników
o Określenie finansowego celu „podnoszenia poprzeczki”
o Określenie korzyści własnych oraz stosunku ryzyko-nagroda
o Zasada Skutku i Nagrody wg Hilla, McCormacka i Drummonda
o Brainstorming kontrolowany – wykorzystanie „team sources”czyli kreacji podwładnych
o Hatszepsut, Kleopatra, Liwia, Boadicea, Elżbieta I, Margaret Thatcher, Matka Teresa – I JA
o Jak uniknąć nierealnych obietnic i niespełnianych założeń (np. zbyt trudnych zobowiązań)
o PORAŻKA, PRZEMĘCZENIE, ZNIECHĘCENIE, WYPALENIE – sposoby przeciwdziałania
o Zasada „KEEP WALKING” – praktyczne zastosowanie sposobu Walkerów
o Sposoby motywowania i nagradzania oraz karania i zwalniania
* Komunikacja werbalna – jakość przekazu i jego zrozumienie a wymierne efekty
o Jak komunikować i delegować, abym została zrozumiana, a zadanie wypełnione
o Co wyprowadza mnie z równowagi, czyli prowokacja słowna
o Wartość ćwiczeń komunikacyjnych w zespole na wypadek sytuacji alarmowych
o Odbiór i zrozumienie komunikatów otoczenia – ustalenie upraszczania komunikatów
o Najkrótsza autoprezentacja (ćwiczenia tzw.’wejście’ z przedstawieniem i przywitaniem) co chcemy pokazać, co chcemy ukryć; co zapamiętamy
* Zarządzanie sobą i zespołem (firmą) w czasie
o Harmonogram „na serio” – czyli realizacja zamierzeń w określonych jednostkach czasu
o Bezwzględna eliminacja „złodziei czasu” oraz „działań pozornych” – ćwiczenia i nagrody
o Procedury porannego zapisu planu i wieczornej kontroli jego realizacji
o „Nie masz czasu? Weź dodatkowe zajęcie!” – Prawda czy fałsz?
o Zarządzanie zespołem (podwładnymi) z wykorzystaniem harmonogramu i podziału zadań pod względem ważności
* ZACHOWANIA DOWÓDCY – praktyczne zasady asertywności (i nie tylko)
o Chodzenie pewnym krokiem
o Z podniesioną głową, opuszczonymi ramionami, spokojem w obręczy barkowej
o Świadomość otoczenia i czasu, bądź punktualna, szanuj czas rozmówcy
o Sprawianie wrażenia czujności, osoby kontrolującej sytuację
o Spojrzenie prosto w oczy, komunikaty pozawerbalne
o Strój a stanowisko, prestiż i okoliczności – dopasowanie wyglądu, podniesienie pozycji
o Podejmowanie zdecydowanych decyzji (!)
o Zwięzłość, zrozumiałość, konkrety – delegowanie zadań i odbiór wyników
o Mocny, „szczery” uścisk dłoni
* Niekorzystne skutki dowodzenia i przeciwdziałanie przeciążeniom na eksponowanym stanowisku
o Konflikty z podwładnymi obu płci; odbiór feedbacku wg D. Shepherd i J. Maxwella
o Analiza zagrożeń zdrowotnych wynikających z przeciążeń pracy Kobiety – Szefa
o Wykorzystanie elementów inteligencji emocjonalnej dla pobudzania ambicji sukcesu
o Eliminacja lub trwała minimalizacja zagrożeń zdrowotnych – tzw. „BHP w Biznesie”
o Wykorzystania atutów własnej osobowości oraz inteligencji emocjonalnej dla wyników
o Zarządzanie stresem w pracy i w domu – warsztaty praktyczne
* Zarządzanie ryzykiem na stanowisku dowodzenia
o Opłacalność lub nieopłacalność (Zasada RYZYKO – ZYSK)
o Jakich umów nie zawierać, jakich zadań unikać – zasada CHŁODNEJ KALKULACJI
o Realne możliwości wykonania planu a podjęte zobowiązania
o Konsekwencje niewywiązania się z realizacji podjętego zadania – symulacja i wnioski
Wymagania: Kobieta, lat 25-65, na stanowisku menedżera, menedżera zarządzającego, kierownika zespołu, dyrektora działu, pionu, odcinka, resortu, okręgu itp.
Ambitna, wykształcona, o szerokich horyzontach, zorientowana na rozwój, sukces oraz zysk, posiadająca cele życiowe i cele zawodowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu