Mamy 9294 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Lean Manufacturing

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: zwiększanie efektywności procesów produkcji
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szczupłe wytwarzanie, SMED (Single Minute Exchange of Die), narzędzia twórczego myślenia, diagram Ishikawy, 5xDlaczego, Philips 632, Kaizen, Zarządzanie zmianą, Asertywność kierownika, Metody motywowania pracowników.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: * Wstęp do Lean Manufacturing (LM)
o Co to oznacza „Lean Manufacturing” – historia i podłoże programu
o Straty w przedsiębiorstwie – redukcja
o Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing
o Przegląd technik i narzędzi LM: 5S,TPM, SMED, KAIZEN
* Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)
o Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
o Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
o Usprawnienie metod pracy
o Fundamentalne zasady SMED’u
o Druki i formularze w procesie SMED’u
o Analiza czynności w procesie SMED’u
* Techniki kreatywności w SMED
o Istota twórczego myślenia
o Diagnoza problemu: diagram Ishikawy oraz metoda „5xDlaczego”
o Definiowanie problemów
o Burza mózgów: metoda Philips 632
* Fazy wdrożenia systemu SMED
o Faza 1 - brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym a wewnętrznym
o Faza 2 - oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
o Faza 3 - konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne
o Faza 4 - poprawa wszystkich elementarnych operacji
* Zarządzanie zespołem produkcyjnym w trakcie zmiany
o Typowe reakcje na zmianę
o Opór wobec zmian
o Fakty, pogłoski i plotki
o Role grupowe
o Wyzwalanie ducha zespołu
o Metody angażowania pracowników
o Sposoby perswazji
o Biała perswazja
* System Kaizen
o Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia Kaizen
o Omówienie procedur wdrożenia Systemu KAIZEN
o Zespoły Kaizen - powoływanie, regulamin, prezentacja
o Omówienie PDCA - SMED a KAIZEN
o Podstawy z zakresu rozwiązywania problemów w aspekcie KAIZEN
* Psychologia w zarządzaniu ludźmi
o Asertywność kierownika
o Narzędzia motywowania a różne profile temperamentu podwładnych
o Cechy dobrego zespołu produkcyjnego
o Zasady oceniania i kontroli
Wymagania: * Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją
* Dyrektorzy produkcji, kierownicy i mistrzowie
* Personel działu utrzymania ruchu
* Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania
* Personel z działów jakości
 

Poleć szkolenie znajomemu