Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie procesami informowania i komunikowania

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szacuje się, że około 65% przypadków spadku wydajności i jakości pracy jest spowodowane napięciami międzyludzkimi, a nie brakiem wiedzy, kompetencji czy motywacji do pracy. Niekontrolowane konflikty są często przyczyną wzrostu kosztów działalności instytucji.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i kluczowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie jednostką na różnych szczeblach organizacji.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doświadczony pracownik administracji publicznej, audytor wewnętrzny, mający w swoim doświadczeniu zawodowym także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. komunikacji społecznej oraz zarządzanie urzędem miejskim. Szkoleniowiec i wykładowca uczelni wyższych Lublina i ośrodków szkoleniowych.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Cele i funkcje informacji i komunikacji w systemie zarządzania jednostką administracji publicznej.
a) informacja a komunikacja,
b) komunikacja wewnętrzna (pionowa i pozioma)
c) komunikacja zewnętrzna
2. Obowiązki w zakresie informacji i komunikacji z otoczeniem w świetle prawa
a) konstytucja RP
b) ustawy ustrojowe (o samorządzie gminy, powiatu i województwa)
c) ustawa o dostępie do informacji publicznej
d) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
e) ustawa o finansach publicznych
d) ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
e) ustawy o ochronie informacji
f) inne przepisy
3. Podstawowe obszary zarządzania informacją i komunikacją w urzędzie
a) ochrona informacji
b) obieg i udostępnianie informacji wewnątrz jednostki
c) udostępnianie informacji na zewnątrz i jej publikowanie
c) pozyskiwanie i gromadzenie informacji z otoczenia
d) komunikowanie się z otoczeniem (konsultacje społeczne)
4. Zarządzanie procesami informowania (warsztaty)
a) zarządzanie ochroną informacji
b) zarządzanie procesami informowania (udostępniania na wniosek, publikowania)
c) obowiązki i potrzeby w zakresie archiwizowania informacji.
5. Zarządzanie procesami komunikowania i konsultacji społecznych (warsztaty)
a) proces komunikowania i jego zakłócenia,
b) techniki aktywnego słuchania
c) planowanie procesów konsultacji
d) monitorowanie i ocena przebiegu konsultacji
 

Poleć szkolenie znajomemu