Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola zarządcza- publiczna służba zdrowia

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. w art. 68 wprowadziła nowe pojęcie kontroli zarządczej. Zastąpiła ona pojęcie ”kontroli finansowej”, jaka obowiązywała w poprzednio obowiązujących przepisach w tej dziedzinie. Zmiana ta ma podkreślić systemowe znaczenie kontroli zarządczej, jako podstawowego sposobu zarządzania jednostką, za którą odpowiada najwyższy szczebel zarządzania. Dodatkowe ryzyka wynikają z przyjętych w ostatnim okresie zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce. Wdrożenie systemu kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – do jego dyrektora i pozostałych osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem jego komórek organizacyjnych. Zaniechanie w tej dziedzinie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik administracji samorządowej, mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę na stanowisku sekretarza gminy wiejskiej, doświadczony audytor wewnętrzny, przez kilka lat zarządzający audytem wewnętrznym w Urzędzie Miasta w Lublinie; szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, a także komunikowania w samorządzie lokalnym oraz wykładowca uczelni wyższych Lublina (KUL, UMCS, WSPiA).
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Pojęcie kontroli zarządczej; różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.
2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej.
3. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
a) środowisko wewnętrzne,
b) cele i zarządzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.
4. Omówienie systemu kontroli zarządczej w powiecie – obowiązki Dyrektora Szpitala jako kierownika jednostki organizacyjnej.
5. Przygotowanie rocznego planu działalności: celów, mierników, spodziewanych rezultatów i zadań służących ich realizacji.
6. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności Szpitala.
a) identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach,
b) analiza ryzyka (ich przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka),
c) mapa ryzyka, tolerowany poziom ryzyka,
d) reakcja na ryzyko - planowanie metod przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka.
7. Realizacja rocznego planu działalności - zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania.
8. Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.
9. Raportowanie i ocena adekwatności systemu – rola samooceny i audytu wewnętrznego.
10. Samoocena kontroli zarządczej dla kierownictwa jednostki
11. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych – analiza zmian w przepisach.
12. Elementy niezbędne procedury kontroli zarządczej w Szpitalu.
 

Poleć szkolenie znajomemu