Mamy 8456 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Windykacja wierzytelności

Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej, jak również windykacji wierzytelności, jakie powstały w wyniku wynajmu powierzchni komercyjnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi licencjonowany prywatny detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Od kilku lat zawodowo związany z windykacją. Przeszedł praktycznie wszystkie etapy windykacji — od call center, po obsługę windykacyjną holdingu spółek kapitałowych. Obecnie poza prowadzeniem działalności detektywistycznej zajmuje stanowisko pełnomocnika zarządu ds. windykacji w holdingu spółek kapitałowych posiadających kilka biurowców na tere nie Warszawy.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES.
Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?, dlaczego ludzie nie płacą (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada — mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie ”głupiego”, pan nie dostępny, kontrnatarcie (groźby, wyzwiska, krytyka), co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność).

II. PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU.
Przedstawienie zapisów umowy, oraz ich analiza pod względem prawnym.
Zapisy zabezpieczające (analiza zapisów umowy nr 1)
1. Przeznaczenie lokalu (biurowe, handlowe itp.)
2. Sprzedaży alkoholu — wymagana zgoda Wynajmującego
3. Obowiązek pozwoleń po stronie Najemcy
4. Termin wydania lokalu
5. “Najemca zna stan lokalu”
6. Wysokość czynszu (rozbicie czynsz + opłata eksploatacyjna)
7. Możliwości zabezpieczenia (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
8. Odsetki (ustawowe, umowne, ustawa ”antylichwiarska”)
9. Przerwy w dostawie mediów
10. Zawiadomienie o awarii
11. Pisemne powiadomienie o zamiarze wynoszenia sprzętów z lokalu (w/zw z art — 670 KC).
12. Wprowadzenie regulaminu budynku
13. Podnajem lokalu tylko za zgodą
14. Zniesienie odpowiedzialności za wniesione mienie
15. Okres zawarcia umowy (określony, nieokreślony – skutki takiego zapisu)
16. Możliwości wypowiedzenia (zasady kodeksowe)
17. Rozwiązanie natychmiastowe
18. Kary umowne
19. Wysokość kar umownych i ustawowych przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony.
20. Rozwiązanie za porozumieniem
21. Opuszczenie po zapłaceniu za okres wypowiedzenia.
22. Dostęp w okresie wypowiedzenia i w ciągu 6 miesięcy przed opuszczeniem w celu pokazywania potencjalnym najemcom.
23. Zapis o stanie niepogorszonym
24. Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego – zapis jednostronny.
25. Kara umowna za nieopuszczenie lokalu
26. Zapisy końcowe (prorogacja)

* Możliwość zapewnienia tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 777 K

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:
(a) wydruku prezentacji szkoleniowej,
(b) skrypt zawierający podstawową wiedzę na temat windykacji wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych.
 

Poleć szkolenie znajomemu