Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Compendium
tel.: +12 29 84 777
email: compendium@compendium.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie projektami - przygotowanie do certyfikatu CompTIA Project+
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Głównym celem kursu jest profesjonalne przygotowanie osób uczestniczących w realizacji projektów w organizacji, a w szczególności kadry kierowniczej i project managerów do prowadzenia projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Szkolenie w całości oparte jest o studia przypadków (case study), prowadzone jest w formie wykładu oraz moderowanej dyskusji z ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs przygotowuje ponadto do egzaminu certyfikującego CompTIA Project+.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Certyfikowany trener CompTIA Project +, CompTIA CTT+.
Program: 1. Definicje pojęć, specyfika zarządzania projektami. Projekt a proces. Cykl życia projektu
2. Faza inicjacji projektu, definiowanie założeń i zakresu projektu
* określanie wstępnej koncepcji projektu, identyfikowanie potrzeb, definiowanie celów, uzasadnienie ekonomiczne, identyfikacja sponsorów
* określenie i zestawienie uczestników (udziałowców) projektu
* określenie sposobu ustalenia wymagań projektu oraz jego zakresu
* lokalizacja projektu w organizacjach, których dotyczy; środowisko projektu
* metody uzyskiwania akceptacji sponsorów oraz innych kluczowych uczestników projektu. Obszary, zakresy oraz procedury
* wymagania projektu - zasoby, budżet; czynniki krytyczne, ryzyko
* wymiarowanie projektów; szacunki (estymacje)
* kryteria (i sposoby pomiaru) sukcesu (niepowodzenia) projektu oraz jego kompletności, wartościowanie kryteriów (priorytety), scenariusze najgorszych przypadków
* studium wykonalności projektu
* uczestnicy projektu - ich wzajemne relacje, rola kierownika projektu, struktury zespołu projektowego
* statut projektu oraz inne dokumenty zamykające fazę inicjacji; SOW - wykaz prac do wykonania.
3. Faza planowania projektu
* tworzenie planu zarządzania projektem
* analizy wymagań - na podstawie szczegółowego opisu projektu i jego zakresu. Uzgodnienia
* tworzenie terminarza projektu - faz, zadań (czas wykonania, powiązania, czas rozpoczęcia i wykonania)
* specyfikacja zasobów oraz sposobów ich zapewnienia. Formaty - Gantt, PERT, milestone chart, kalendarze. WBS (SPP) - struktura podziału pracy. Punkty krytyczne a “kamienie milowe”. Kryteria i sposoby pomiaru
* plan zarządzania budżetem (kosztami) w oparciu o szacunki .Budżet „top down” a „bottom up”. Mechanizm kontroli (śledzenia) kosztów. Estymacje (szacunki) na różnych poziomach i różnych zasobów
* plan zarządzania jakością
* scenariusz budowy zespołu projektowego. Kryteria selekcji członków zespołu. Metody skutecznego motywowania. Konflikty.
* plan zarządzania konfiguracją
* plan zarządzania ryzykiem
* plan zarządzania komunikacją - informacja w projekcie
* przygotowanie planu projektu i zakończenie fazy planowania. Wykaz składników planu wraz z ich funkcjami. Dokumentacja. Formalne zatwierdzenie
4. Faza wykonania projektu
* bieżące zarządzanie projektem. Określanie statusu zadań („in scope” a „out of scope”). Analizy odchyleń - “aktualny” a “oczekiwany” stan zasobu, wykonania zadania itd. Analizy przyczyn i skutków. Wdrażanie odpowiednich procedur. Raportowanie
* bieżące zarządzanie: budżetem, zmianami, konfiguracją, ryzykiem, jakością. „Case studies”
* metoda “wartości wypracowanej”
* rola kierownika projektu. Pozycja wewnątrz i na zewnątrz zespołu. Style zarządzania oraz ich dobór w zależności od sytuacji
5. Faza zamknięcia projektu
* zamknięcie wszystkich faz oraz zadań projektu. Określenie jego sukcesu (lub klęski). Procedury. Dokumentacja. Raporty.
6. Omówienie wymagań certyfikatu CompTIA Project +
Wymagania: Znajomość podstawowych zagadnień z teorii zarządzania oraz silna motywacja. Przydatna jest znajomość pakietu biurowego, w szczególności arkusza kalkulacyjnego.
 

Poleć szkolenie znajomemu