Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Rachunek kosztów

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Elżbieta Szubert
tel.: +48 61 8279 413
email: elzbieta.szubert@refa.poznan.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Rachunek kosztów dla inżynierów
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie Rachunek kosztów dostarcza wiedzy z zakresu:
 Prawidłowego naliczania kosztów
 Doboru kalkulacji kosztów do specyfiki firmy
 Skutecznego nadzoru nad kosztami
 Podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych
 Minimalizacji kosztów produkcji/ projektów
 Optymalizacji kosztów pośrednich
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: praktycy, trenerzy REFA
Wielkość grupy: 10
Program: PODSTAWY RACHUNKU I KONTROLI KOSZTÓW
Czas trwania: 3 dni / 24 godziny

PODSTAWY RACHUNKU KOSZTÓW
Rachunek kosztów jako narzędzie kierowania firmą (12 godzin)

 Organizacja rachunkowości
 Pojęcia w rachunkowości
 Podstawy rachunku kosztów
 Systemy rachunku kosztów

Rachunek kosztów rodzajowych (4 godziny)

 Koszty materiałowe;
 Koszty paliw i energii;
 Koszty osobowe;
 Koszty utrzymania ruchu;
 Koszty kalkulacyjne;
 Metody odpisów amortyzacyjnych

Rachunek kosztów stanowiskowych (8 godzin)

 Zasady budowy zakładowego arkusza rozliczeniowego i przenoszenia kosztów;
 Etapy rachunku kosztów stanowiskowych;
 Tworzenie kluczy podziału kosztów;
 Rozliczanie świadczeń wewnątrzzakładowych;
 Wyznaczanie stawek i narzutów kosztów pośrednich;
 Ocena wiarygodności rachunku stanowisk kosztowych;
 Rachunek miejsc powstawania kosztów


METODY KALKULACJI KOSZTÓW
Czas trwania: 3 dni / 24 godziny
Rachunek nośnika kosztów na bazie kosztów całkowitych (12 godzin)

Rodzaje rachunków nośnika kosztów;
Kalkulacja podziałowa i ze współczynnikami;
Kalkulacja doliczeniowa;
Kalkulacja maszynogodzin;
Kalkulacyjny koszt roboczogodzin przerobu.

Rachunek nośnika kosztów na bazie kosztów częściowych (8 godzin)

Koszty kraocowe i ekwiwalent pokrycia
Podstawowe założenia rachunku kosztów całkowitych i częściowych
Rachunek ekwiwalentu pokrycia: przebieg zastosowanie zależnośd od stopnia zatrudnienia
Krytyczny ekwiwalent pokrycia i koszty alternatywne
Analiza ceny na podstawie kosztów częściowych
Etapowe rozliczanie kosztów stałych


Rachunek nośnika kosztów na bazie kosztów procesu (4 godziny)

 Cele rachunku kosztów procesu
 Procesy i wielkości pomiarowe
 Postępowanie podczas wdrażania rachunku kosztów procesu
 Zastosowania praktyczne

METODY RACHUNKU OPŁACALNOŚCI
Czas trwania: 3 dni / 24 godziny
Metody rachunku opłacalności (24 godziny)
 Statyczny rachunek inwestycyjny
 Rachunek porównawczy kosztów
 Rachunek porównawczy zysków
 Rachunek porównawczy rentowności
 Rachunek amortyzacji
 Dynamiczny rachunek inwestycyjny (wprowadzenie)
 Wewnętrzna stopa zwrotu
 Wartość bieżąca netto
 Koszty graniczne i analiza progu rentowności
Wymagania: Na szkolenia z Rachunku kosztów zapraszamy osoby:
 Z kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania
 Pracowników, których działania oceniane są na pod-stawie kryterium ekonomiczności
 Pracowników działów gospodarki materiałowej
 Pracowników działów, którzy mają wpływ na wysokośd kosztów
 Technologów
 Mistrzów
Świadczenia dodatkowe: Uczestnicy otrzymują niemiecki dokument potwierdzający ukooczenie szkolenia, wydawany przez REFA Bundesverband z Darmstadt oraz jego polskie tłumaczenie, przerwa kawowa, ciepły posiłek
 

Poleć szkolenie znajomemu