Mamy 9067 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu przedstawienie specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdania finansowego oraz kwestii podatkowych dla jednostek w/w zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
-zdobycie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości i podatków organizacji pozarządowych.

Adresaci szkolenia:
-osoby pracujące w w/w jednostkach których obowiązki zawodowe dotyczą księgowości i podatków
-kadra zarządzająca w/w jednostkami
-osoby pracujące w biurach rachunkowych, oferujących usługi dla w/w jednostek
-osoby, których obowiązki zawodowe wymagają uzupełnienia wiedzy o w/w tematykę
-osoby zainteresowane tematyką organizacji pozarządowych
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Aspekty formalno – prawne funkcjonowania stowarzyszeń , fundacji , posiadających/ lub nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego (zgodnie z ustawą z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984. oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

stowarzyszenie , fundacja – rejestracja i likwidacja, majątek, organy nadzoru, oddziały osoby prawnej itp.;
działalność pożytku publicznego – odpłatna i nieodpłatna, zlecanie zadań publicznych;
organizacja pożytku publicznego a organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego/ obowiązki sprawozdawcze, nadzór;
wolontariat – aspekty formalne i rozliczeniowe.


2. Podstawy prawne dot. prowadzenia rachunkowości – od planu kont do sprawozdania finansowego

polityka rachunkowości oraz plan kont organizacji wyodrębnienie rachunkowe przychodów, kosztów z poszczególnych rodzajów działalności statutowej/ odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej – przykłady praktyczne;
ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych dotyczących poszczególnych źródeł przychodów ( dotacje, darowizny, składki członkowskie, 1%, przychody z działalności odpłatnej i gospodarczej) i kosztów ( koszty działalności statutowej odpłatnej/nieodpłatnej i gospodarczej), pozostałe przychody/koszty operacyjne, finansowe, zdarzenia nadzwyczajne;
sporządzenie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) na przykładzie.


3. Kwestie podatkowe

podatek VAT –opodatkowanie działalności, podatek należny a naliczony, zwrot podatku zwolnienia z art. 113 ust 1 i 9, zwolnienia przedmiotowe, opodatkowanie dotacji/subwencji , zwolnienia dot. składek członkowskich ( przegląd interpretacji i orzecznictwa);
podatek dochodowy os osób prawnych – przychody, wyłączenia z przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody zwolnione na podstawie art. 17, a dochody opodatkowane, podstawa opodatkowania, sporządzanie deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/0 na przykładach;
podatek od osób fizycznych dotyczących wynagrodzeń z poszczególnych źródeł przychodów, podatki i opłaty lokalne ( opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków, budowli, gruntów, zwolnienia z opodatkowania, wyłączenia zwolnień, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa);
obowiązki organizacji dot. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu