Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Autoprezentacja

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Autoprezentacja
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja
Metodyka: Wykłady
Opis: Nabycie wiedzy o skutecznej autoprezentacji, rozwinięcie osobistych zdolności oraz uświadomienie mocnych i słabych stron podczas kreowania własnego wizerunku na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego, skutkujące podniesieniem szeroko rozumianej atrakcyjności uczestnika na rynku pracy i w życiu osobistym.

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, scenki).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener – praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Wprowadzenie.
Budowanie zaufania i zaangażowania uczestników poprzez ćwiczenie integrujące, poznanie roli trenera, celów szkolenia i zakresu przewidywanych ćwiczeń.

2. Autoprezentacja jako komunikat.
Analiza podstawowych pojęć związanych z tematem zajęć. Uświadomienie uczestnikom znaczenia procesów komunikacyjnych w życiu zawodowymi osobistym. Autodiagnoza własnego stylu komunikacji i wzbudzenie autorefleksji o własnych predyspozycjach i mocnych stronach w budowaniu własnego wizerunku.

3. Pierwsze wrażenie jako wizytówka.
Uświadomienie roli pierwszego wrażenia, omówienie podstawowych zasadach wywierania dobrego wrażenia, elementy psychologii koloru, omówienie zasad stosownego ubioru, rola wyglądu zewnętrznego i jego wpływ na wzbudzanie sympatii.

4. Komunikacja niewerbalna – jak wpływać na innych by dobrze nas odbierali.
Omówienie znaczenia komunikatów niewerbalnych w kontaktakch interpersonalnych, uczestnicy dowiadują się, czym jest mowa ciała i na co zwracać uwagę podczas autoprezentacji. Podstawowe wiadomości o pozytywnie i negatywnie odbieranych formach powitalnych, gestach, mimice twarzy, kontakcie wzrokowym (z uwzględnieniem elementów NLP) postawie i sposobach poruszania się. Omówienie roli modulacji głosu w kontekście skutecznej autoprezentacji.

5. Komunikacja werbalna – co mówić i jak mówić.
Uczestnicy zapoznają się z istotą komunikacji werbalnej, jej funkcjami i elementami, uświadomią sobie jak ważne spójne wysyłanie komunikatów językowych i pozajęzykowych. Dowiedzą się, jakie mogą spotkać przeszkody we wzajemnym komunikowaniu i jak je pokonywać. Nauczą się aktywnie słuchać swoich Klientów, stosując różne techniki, m.in parafrazę. Dowiedzą się, w jakich warunkach stosować argumentację jedno i dwustronną, kiedy zadawac pytania otwarte, a kiedy zamknięte i w jaki sposób udzielać satysfakcjonujących odpowiedzi.

6. Dostosowanie własnego wizerunku do konkretnych sytuacji – rola autoprezentacji podczas wystąpienia publicznego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczestnicy dowiedzą się jak kreować swój wizerunek na potrzeby szczególnych sytuacji, o czym pamiętać przy wystąpieniach, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, o czym pamiętać i czego unikać, jak pokonać stres związany z ekspozycją społeczną.

7. Podsumowanie wiedzy i ewaluacja szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu