Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Abc przedsiębiorczości

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Abc przedsiębiorczości
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zachęcenie Słuchaczy do:
• Wejścia na rynek pracy – pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia
• Efektywnego kształtowania postawy przedsiębiorczości i satysfakcji z podjętych decyzji biznesowych
• Zwiększenia zainteresowania do kontynuacji kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, wieloletni wykładowca w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W czasie swojej kariery dydaktycznej, była autorką pionierskich kierunków studiów, które z powodzeniem zostały wciągnięte do programu uczelni. Przez ponad dziesięć lat była Dyrektorem Zarządzającym firmy szkoleniowej. Pełniła również funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Laureatka wielu nagród za osiągnięcia zawodowe, w tym Srebrnego Krzyża Zasługi. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje przede wszystkim do szkolenia z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna, rozpoznawanie potrzeb, skuteczna organizacja pracy własnej i zespołu), nawiązywania efektywnych relacji i znajdowania korzystnych rozwiązań w zakresie zarządzania, marketingu i procesowego podejścia do systemów zarządzania.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Treść szkolenia z uwzględnieniem tematyki poszczególnych modułów

Słuchacze będą uczestniczyli w ”grze biznesowej”, w której:
• zakładają własną firmę i podejmują ryzyko biznesowe
• szukają pomysłu na usługę/produkt i dokonują badania rynku
• przygotowują biznesplan dla swojej firmy
• gromadzą kapitał i ustalają schemat organizacyjny
• prowadzą działania reklamowe i marketingowe
• organizują proces sprzedaży i przyglądają się konkurencji
• prowadzą dokumentację finansową dbając o minimalizację kosztów z prowadzonej działalności

Ramowy Program szkolenia
1. Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych
Czynniki kształtujące postawy przedsiębiorcze (umiejętności kluczowe)
Ryzyko w działalności na własny rachunek
Słuchacz poznaje warsztat własnej osobowości (mocne i słabe strony), predyspozycje do podejmowania ryzyka biznesowego, wie, na czym polega efektywna współpraca i wzajemne zaufanie w zespole
2. Pomysłu na swój biznes
Studium przypadku – Jak założyć własną firmę?
Prawne otoczenie biznesu
Słuchacz, potrafi sformułować cele, zidentyfikować podstawowe funkcje działania firmy (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolę), wie, jakie może wybrać formy prawne prowadzenia działalności
3. Biznesplan – czy warto go tworzyć?
Typowa struktura biznesplanu i jego założenia
Często popełniane błędy w biznesplanie
Słuchacz wie, jak ułożyć biznesplan, gdy dąży do zdobycia przewagi konkurencyjnej.
Potrafi zidentyfikować słabe i mocne strony firmy
4. Kapitał firmy
Podstawowe pojęcia o kapitale firmy
Zasoby ludzkie jako najważniejszy kapitał firmy
Słuchacz potrafi zidentyfikować zagrożenia złego doboru kapitału firmy i wie, na czym polega odpowiedzialność za kierowanie zespołem
5. Program marketingowy
Podstawowe pojęcia marketingu MIX
Zaspakajanie potrzeb klientów – wybrane elementy
Słuchacz potrafi dobrać narzędzia marketingowe do profilu działalności firmy oraz zidentyfikować potrzeby swojego klienta
6. Sprzedaż usługi/produktu
Podstawowe decyzje związane z produktem, jego ceną i dystrybucją
Słuchacz rozumie, na czym polega cykl życia produktu, potrafi zastosować różne metody wyznaczania jego ceny.
7. Minimalizacja kosztów – sukcesem firmy
Przykład zastosowania analizy ekonomicznej – próba odpowiedzi na pytanie: Czy wykonać więcej usług za mniejszą cenę, a może odwrotnie? Przed podjęciem podstawowych decyzji o funkcjonowaniu firmy, Słuchacz potrafi zidentyfikować ich ryzyko.

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, scenki).
 

Poleć szkolenie znajomemu