Mamy 9130 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie usługami IT w oparciu o metodykę ITIL

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
dział handlowy
tel.: 122984777
email: compendium@compendium.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie usługami IT w oparciu o metodykę ITIL v.3
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zorganizowaniem pracy działu IT zgodnie z wytycznymi metodologii ITIL. W szczególności szkolenie to kierowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla w działach IT, odpowiedzialnych za zapewnienie odpowiedniego poziomu usług informatycznych klientowi biznesowemu.

Ofertę kierujemy również do wszystkich pracowników działów IT zorganizowanych zgodnie z wytycznymi ITIL, kierowników projektów informatycznych, handlowców sprzedających usługi informatyczne, kierowników zespołów świadczących usługi informatyczne.

Szkolenie polecane jest pracownikom wszelkich, firm, instytucji i organizacji współpracujących jako dostawcy lub klienci usług outsourcingowych w obszarze IT.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego
Program: 1. Praktyka zarządzania IT
* Definicje: Użytkownik, Usługa, Klient
* Definicje: Proces, Rola, Zakres odpowiedzialności
* Usługa i cykl życia usługi
2. Cykl życia usług według ITIL
* Service Strategy (Strategia Usług)
* Service Design (Projektowanie Usług)
* Service Transition (Przekazanie Usług)
* Service Operation (Eksploatacja Usług)
* Continual Service Improvement (Ustawiczne doskonalenie)
* Cykl życia usługi, a procesy w dziale IT
3. Strategia usług (Service Strategy)
* Cele Strategii Usług
* Najważniejsze procesy Strategii Usług
* Pojęcia Portfela Usług oraz Portfolio Usług
* Zarządzanie finansowe w ramach IT
* Zarządzanie zapotrzebowaniem
* Tworzenie "Wartości" w ramach dostarczanych usług
4. Projektowanie usług (Service Design)
* Cele Projektowania Usług
* Najważniejsze procesy Projektowania Usług
* Zarządzanie poziomem usług (SLM)
* Kontrakty SLA i OLA
* Zarządzanie katalogiem usług
* Zarządzanie dostępnością (Availability Management)
* Zarządzanie pojemnością (Capacity Management)
* Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Security Management)
* Zarządzanie ciągłością usług (IT Service Continuity Management)
5. Przekazanie usług (Service Transition)
* Cele Przekazania Usług
* Najważniejsze procesy Przekazania Usług
* Zarządzanie zmianą (Change Management)
* Zarządzanie wersją (Release & Deployment Management)
* V-model usługi
* Zarządzanie konfiguracją i środkami trwałymi (Service Asset and Configuration Management)
* Baza CMDB: rola i znaczenie
* Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
6. Eksploatacja usług (Service Operation)
* Cele Eksploatacji Usług
* Najważniejsze procesy Eksploatacji Usług
* Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
* Zarządzanie incydentami (Incident Management)
* Zarządzanie problemami (Problem Management)
* Realizacja wniosków (Request Fulfilment)
* Zarządzanie dostępem (Access Management)
* Funkcja zarządzania technicznego (Technical Management)
* Funkcja Service Desk
7. Ustawiczne doskonalenie usług (Continual Service Improvement)
* Cel Doskonalenia usług
* Na czym polega proces Ustawicznego doskonalenia
* Definiowanie miar i kryteriów sukcesu
8. Szkolenia i certyfikaty ITIL v2 i v3
Wymagania: Znajomość j.angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej.
Ogólna wiedza na temat systemów i rozwiązań IT.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering, obsługa logistyczna
 

Poleć szkolenie znajomemu