Mamy 8508 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kwalifikowalność wydatków

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z naciskiem na wytyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działania 1.1 związanego z gospodarką wodno-ściekową. W związku z faktem realizowania projektu szczegółowo omówione zostaną kwestie wydatków we wniosku o płatność i wszelkie wymagania w stosunku do Beneficjenta w kontekście kosztów co do umowy o dofinansowanie, terminów realizacji inwestycji, sposobu opisu wydatków, wydatków nieprawidłowo poniesionych. Przedstawione zostaną również zagrożenia związane z uznaniem wydatków za niekwalifikowane. Program szkolenia może zostać zmodyfikowany, tak aby jak najlepiej spełniał oczekiwania uczestników.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener oraz praktyk zajmujący się Zarządzaniem Funduszami Strukturalnymi. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach. Specjalistka ds. funduszy europejskich. Współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej, która zajmuje się doradztwem biznesowym, przygotowywaniem projektów dla podmiotów starających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz opracowywaniem analiz i prognoz finansowych oraz biznes planów dla instytucji finansowych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu projektów unijnych, w tym również studiów wykonalności dla jednostek samorządowych, jednostek ochrony zdrowia i innych instytucji. Swoje szkolenia prowadzi w formie warsztatów, aktywnie angażując uczestników do pracy i zdobywania nowej wiedzy.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia dwudniowego
Dzień pierwszy
1) Wytyczne unijne i krajowe dotyczące kwalifikowalności wydatków

2) Zasady kwalifikowania kosztów w projektach unijnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3) Rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz analiza i rozwiązania sytuacji problemowych w każdym z rodzaju wydatków w trakcie realizacji projektu

4) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w dokumentacji konkursowej – wniosek, studium wykonalności w kontekście faktycznej realizacji projektu

5) Pytania – dyskusja, podsumowanie

Dzień drugi
6) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a zapisy umowy o dofinansowanie

7) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a wniosek o płatność

8) Kontrola projektu a poniesione wydatki

9) Sposoby korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych na różnych etapach realizacji projektu oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli

10) Rozwiązanie studium przypadku

11) Pytania – dyskusja, podsumowanie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu