Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: J/WSPR - Aplikacje - Spring, Hibernate, Wicket, Jet.

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Garbowski
tel.: 22035600
email: p.garbowski@sages.com.pl

 • Poleć znajomemu
 • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowoczesne aplikacje internetowe oparte na Spring, Hibernate, Apache Wicket i Jetty
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć aplikacje internetowe w oparciu o komponentowy model interfejsu użytkownika wspomagany o warstwę logiki biznesowej realizowanej przez Spring Framework korzystającej z dostępu do bazy danych poprzez mechanizm ORM (Hibernate).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem takich zagadnień jak: mapowanie obiektowo-relacyjne i tworzenie warstwy dostępu do danych za pomocą Hibernate, tworzenie warstwy usług przy pomocy kontenera Spring IoC, oprogramowanie interfejsu użytkownika dzięki komponentowemu frameworkowi Wicket.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 8
Program:
 • Wprowadzenie - przegląd omawianych zagadnień
 • Warstwowa architektura aplikacji internetowych
 • Wzorce: IoC, DI, MVC
 • Warstwa danych: JDBC, myBatis, Hibernate, JPA
 • Warstwa webowa: JSF, AJAX, Wicket
 • Zagadnienia integracji systemów, webserwisy
 • Programowanie zorientowane aspektowo: AOP
 • Zagadnienia związane z testowaniem i bezpieczeństwem
 • Warstwa logiki biznesowej – Spring IoC
 • Wzorce Inversion of Control i Dependency Injection
 • Struktura aplikacji w Spring Framework
 • Uruchamianie kontenera
 • Definiowanie komponentów
 • Konstruktory, fabryki
 • Własności proste
 • Własności złożone, kolekcje
 • Łączenie kolekcji
 • Dziedziczenie
 • p-namespace
 • Specyfikacja zależności
 • Leniwa inicjalizacja
 • Autowiring
 • Zasoby
 • Współpraca z kontenerem
 • Zasięg komponentów
 • singleton, prototype, request, session
 • zasięgi własne
 • Wstrzykiwanie metod
 • Cykl życia fasolki i nasłuchiwanie
 • Zamykanie kontenera
 • Wydzielanie części konfiguracji do plików z właściwościami
 • Lokalizacja
 • Warstwa danych – Spring ORM i Hibernate
 • Koncepcja Mapowania relacyjno-obiektowego
 • Klasy Encyjne
 • Klasy proste
 • Klasy zagnieżdżone
 • Pola i dostęp do pól
 • Pola będące kolekcjami
 • Asocjacje
 • Jednokierunkowe
 • Dwukierunkowe
 • Propagacja kaskadowa
 • Klucze
 • Proste
 • Złożone
 • Automatyczne generowanie kluczy
 • Kompozycja obiektowa
 • Dziedziczenie
 • Nazewnictwo obiektów w bazie danych, własne systemy nazw
 • Kontekst trwałości:
 • Zarządzany przez kontener i przez aplikację
 • Konfiguracja kontekstu trwałości
 • Integracja ze Spring Framework
 • Konfiguracja DAO
 • Cykl życia encji
 • Operacje na danych
 • Transakcje
 • Poziomy izolacji transakcji
 • Podsystem transakcji w Spring
 • Deklaratywna specyfikacja transakcji
 • Blokowanie pesymistyczne i optymistyczne
 • Długie konwersacje
 • Zapytania HQL
 • Criteria API
 • Nasłuchiwanie cyklu życia encji
 • Zagrożenia
 • Warstwa web – Wicket
 • Podstawowa architektura aplikacji
 • Konfiguracja
 • Przetwarzanie requestów
 • Rola kodu java
 • Rola html
 • Koncepcja modelu danych
 • Standardowy model
 • Kontrola zasobów – detachable model
 • Zagnieżdżanie modeli
 • Podstawowe komponenty UI
 • Wyświetlanie tekstu
 • Obsługa linków
 • Repeaters
 • Modyfikacja atrybutów komponentu
 • Obsługa formularzy
 • Budowa formularza
 • Komponenty formularza
 • Obsługa submit
 • Walidacja danych
 • Informacje zwrotne
 • Grupowanie komponentów
 • Dziedziczenie szablonów
 • Panel
 • Border
 • Fragment
 • Ajax w Wicket
 • Obsługa Ajax w Wicket
 • Komponenty z wbudowaną obsługą Ajax
 • Dodawanie obsługi Ajax do własnych komponentów
 • Obsługa formularzy za pomocą Ajax
 • Tworzenie własnych komponentów
 • Korzyści z tworzenia własnych komponentów
 • Praca z zasobami (css, skrypty)
 • Rozszerzanie możliwości komponentów
 • Własne komponenty formularzy
 • Dystrybucja komponentów
 • Wymagania: Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL, podstawowa znajomość HTML. Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP (do poznania na kursie J/WEB1).
  Świadczenia dodatkowe: lunch, napoje
   

  Poleć szkolenie znajomemu