Mamy 8386 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Adresatami szkolenia są pracownicy Zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczególnie w postępowaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu – w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki (asystent) z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania jakością. Jako praktyk, od 2009 roku Auditor Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym dla Pełnomocnika ds. systemu antykorupcyjnego i grupy roboczej z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego. Związany z rynkiem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Uczestniczy w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m. in. jako członek stałej Komisji Przetargowej ds. Inwestycyjnych. Powoływany do prac w Komisjach przetargowych także do realizacji postępowań na dostawy i usługi. Co rocznie uczestniczy w realizacji ponad 60 postępowań ”przetargowych” po stronie Zamawiającego. Trener z zakresu Prawa zamówień publicznych i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą serii 9000.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Obligatoryjna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Fakultatywna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV. Przekazywanie i udostępnianie SIWZ.
V. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
VI. Terminy dotyczące publikacji SIWZ w podstawowych trybach zamówień publicznych.
VII. Konieczność zmiany Ogłoszenia o zamówienia w związku z modyfikacja SIWZ.
VIII. Ustalanie optymalnych warunków udziału w postępowaniu.
IX. Dokumenty jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
X. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
XI. Kryteria oceny ofert.
XII. Środki ochrony prawnej.
XIII. Najczęściej popełniane błędy.
 

Poleć szkolenie znajomemu