Mamy 8583 aktualnych szkoleń oraz 5278 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDNIKÓW

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 508 221 498
email: beata.januszek@csp-profesja.x.pl
fax: 32 608 12 30

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDNIKÓW
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Przy realizacji tego projektu szkoleniowego dla kadry kierowniczej wyższego
i średniego szczebla, jako Wykładowcę proponujemy:
AUTORA PORADNIKA SAMORZĄDOWCA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRAWNA
URZĘDNIKA!
BOGUSŁAW BARANOWSKI – prawnik. Ponad 20 lat pełnił służbę w organach Milicji i Policji, w pionach
dochodzeniowo – śledczym i szkoleniowym, m. in. w Ośrodku Szkolenia Policji. Służbę w organach ścigania łączył z pracą dydaktyczną
z prawa karnego i wykroczeń, prawa cywilnego i rodzinnego a także prawa administracyjnego. W latach 2008 – 2009 prowadził z ramienia
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej szkolenia między innymi z zakresu prawnych aspektów przemocy w rodzinie Współautor
poradnika „Zadania samorządów w realizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” –Wydawnictwo
INFOR 2010.
Program: 1) Pracownik samorządowy jako funkcjonariusz publiczny
2) Odpowiedzialność majątkowa urzędników samorządowych
a. szczególna odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych w świetle ustawy z 20 stycznia
2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie
prawa(Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173)
b. ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej(samorządu terytorialnego) za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych(pracowników samorządowych) przez podczas
działania w imieniu państwa(samorządu)
c. odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych na podstawie przepisów prawa pracy
3) Odpowiedzialność karna pracowników samorządowych,
d. wybrane przestępstwa urzędnicze,
a) przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków(art. 231 k.k.),
b) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczna(art. 228 k.k.)
e. przebieg postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przestępstwa urzędniczego
4) Ochrona prawna pracownika samorządowego,
a. charakterystyka przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego:
ii. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza(art. 222 k.k.),
iii. czynna napaść na funkcjonariusza(art. 223 k.k.),
iv. znieważenie funkcjonariusza(art. 226 k.k.),
v. stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej przeciwko funkcjonariuszowi(art. 224 k.k.),
f. ściganie sprawców przestępstw
g. uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego pracownika samorządowego
5) Nowelizacje przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego związane z odpowiedzialnością
i ochroną pracowników samorządowych
6) Dyskusja
 

Poleć szkolenie znajomemu