Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Ochrona ppoż w budynkach

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Berdysz
tel.: 22/8252824
email: fwb5@wp.pl
606107422; 509905805

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Przepisy ochrony przeciwpożarowej w budynkach na etapie projektowania obiektów - aktualne interpretacje obowiązującego prawa
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ochrona przeciwpożarowa
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone dla projektantów budynków, pracowników biur projektów
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: dr inż Dariusz Ratajczak
Wielkość grupy: 20
Program: 1. System przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków:
 przepisy techniczno-budowlane,
 przepisy przeciwpożarowe.
2. Pojęcia dotyczące klasyfikacji budynków związanej z ich bezpieczeństwem pożarowym:
 grupy wysokości budynków,
 strefy pożarowe i ich podział oraz dopuszczalne powierzchnie,
 klasy odporności pożarowej budynków i klasy odporności ogniowej ich elementów.
3. Wymagane odległości między ścianami zewnętrznymi budynków.
4. Wymagania ewakuacyjne dla budynków:
 dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych,
 wymagania dla obudowy dróg ewakuacyjnych,
 zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
 wskaźniki powierzchniowe liczby użytkowników,
 stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
5. Budynki zagrażające życiu ludzi i sposób postępowania z nimi.
6. Zasady stosowania rozwiązań zastępczych i rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Zmiany wprowadzone 8 lipca 2009 r. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakres ich stosowania i podstawowe konsekwencje:
 zmiany wynikające ze zmian w normalizacji europejskiej,
 lokalizacja zbiorników z gazem płynnym i olejem opałowym zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń wielko kubaturowych, w tym garaży,
 doprecyzowanie definicji i wymagań.
8. Przewidywane dalsze zmiany w przepisach techniczno-budowlanych.
9. Pytania i dyskusja, rozwiązywanie indywidualnych problemów
Wymagania: Zlecenie na szkolenie zamkniete.
Świadczenia dodatkowe: matriały szkoleniowe w formie elektornicznej
 

Poleć szkolenie znajomemu