Szkolenia : Wnioski o dotacje : Gmina Katowice, powiat m. Katowice, Śląskie / Strona 1 - Edustacja.pl http://edustacja.pl/ Szkolenia z Edustacji Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST generator pl Agroturystyka http://edustacja.pl/pl/szkolenia/121071/agroturystyka.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/121071/agroturystyka.php (ogólnopolskie)  BIZNES PLAN http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47911/biznes-plan.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47911/biznes-plan.php (ogólnopolskie)  BUDOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47923/budowanie-koncepcji-projektu.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47923/budowanie-koncepcji-projektu.php (ogólnopolskie)  Dotacje na start http://edustacja.pl/pl/szkolenia/131568/dotacje-na-start.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/131568/dotacje-na-start.php (ogólnopolskie)  KONSTRUOWANIE BUDŻETU PROJEKTU http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47917/konstruowanie-budzetu-projektu.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47917/konstruowanie-budzetu-projektu.php (ogólnopolskie)  Logika projektowa – od pomysłu do projektu http://edustacja.pl/pl/szkolenia/199097/logika-projektowa-od-pomyslu-do-projektu.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/199097/logika-projektowa-od-pomyslu-do-projektu.php (ogólnopolskie)  Pozyskiwanie funduszy z UE dla JST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/45223/pozyskiwanie-funduszy-z-ue-dla-jst.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/45223/pozyskiwanie-funduszy-z-ue-dla-jst.php (ogólnopolskie)  Przygotowanie wniosków o dotacje w UE http://edustacja.pl/pl/szkolenia/92664/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje-w-ue.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/92664/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje-w-ue.php (ogólnopolskie)  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu http://edustacja.pl/pl/szkolenia/13575/przygotowanie-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/13575/przygotowanie-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.php (ogólnopolskie)  Tworzenie przedszkoli ze środków EFS -- e-learning http://edustacja.pl/pl/szkolenia/202259/tworzenie-przedszkoli-ze-srodkow-efs-e-learning.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/202259/tworzenie-przedszkoli-ze-srodkow-efs-e-learning.php (ogólnopolskie)  Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym http://edustacja.pl/pl/szkolenia/108286/zarzadzanie-kryzysowe-projektem-unijnym.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/108286/zarzadzanie-kryzysowe-projektem-unijnym.php (ogólnopolskie)  ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47933/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/47933/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn.php (ogólnopolskie)  Zasady konstruowania projektu http://edustacja.pl/pl/szkolenia/108422/zasady-konstruowania-projektu.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/108422/zasady-konstruowania-projektu.php (ogólnopolskie)  Zasady opracowania biznes planu – warsztaty http://edustacja.pl/pl/szkolenia/151379/zasady-opracowania-biznes-planu-warsztaty.php Wed, 16 Oct 2019 11:29:04 CEST http://edustacja.pl/pl/szkolenia/151379/zasady-opracowania-biznes-planu-warsztaty.php (ogólnopolskie)