Biegła znajomość języka – jaki to poziom? Poradnik do poziomów językowych i jak je określić

Znajomość języków obcych to niezaprzeczalny atut na rynku pracy oraz w codziennym życiu. Choć być może opanowanie obcego języka do perfekcji wydaje się nieosiągalne, warto wiedzieć, na jakim poziomie realnie się znajdujemy. W końcu różnica między podstawową a biegłą znajomością języka może mieć kluczowe znaczenie, gdy aplikujemy na stanowisko pracy czy uczestniczymy w międzynarodowej konferencji. Przeczytaj ten poradnik, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych poziomach językowych i jak właściwie je zdefiniować.

Skąd się wzięły poziomy językowe i dlaczego są ważne?

Warto wspomnieć, że poziomy językowe zostały opracowane przez Radę Europy w celu ułatwienia porównywania umiejętności językowych na całym świecie. System ten, zwany Wspólnym Europejskim Ramy Odwoławczym dla Języków (CEFR), dzieli znajomość języka na sześć głównych poziomów: od A1 (podstawowego) do C2 (precyzyjne i płynne posługiwanie się językiem). Dobrze jest znać te poziomy, ponieważ często są one używane przez pracodawców, uczelnie i inną instytucje, które wymagają udokumentowania umiejętności językowych.

Jaki poziom zalicza się do biegłej znajomości języka?

Mówiąc o biegłej znajomości języka, mamy na myśli przede wszystkim poziomy C1 i C2. Oznacza to, że osoba na tym poziomie potrafi płynnie i precyzyjnie komunikować się w języku obcym, zarówno na poziomie mówienia, jak i pisania. Biegła znajomość języka to także umiejętność rozumienia żargonu oraz wyrażania się w sposób zrozumiały dla innych osób, również tych posługujących się językiem na poziomie podstawowym czy średniozaawansowanym.

Średniozaawansowana znajomość języka

Poziomy B1 i B2 należą do grupy średniozaawansowanej. Osoba na poziomie B1 potrafi porozumiewać się w większości typowych sytuacji (np. zawodowych czy towarzyskich) i czytać mniej złożone teksty. B2 to poziom, który daje większą swobodę w komunikacji – można na nim rozumieć skomplikowane teksty, poruszając się także w zagadnieniach mniej typowych. Jeśli zastanawiasz się, jaki poziom angielskiego po technikum, liceum czy maturze, to pamiętaj, że wszystko zależy od indywidualnych umiejętności i intensywności nauki. Z reguły uczniowie kończą edukację z poziomem B2, ale możliwe są także inne warianty.

Podstawowa znajomość języka

Na poziomach A1 i A2, możemy mówić o podstawowej znajomości języka. Osoba na poziomie A1 potrafi porozumiewać się w bardzo prostych sytuacjach, posiada umiejętność tworzenia i rozumienia krótkich, prostych wypowiedzi. Natomiast osoba na poziomie A2 ma już większy zakres słownictwa, potrafi zrozumieć mniej złożone teksty i porozumiewać się w nieco bardziej skomplikowanych sytuacjach.

Jak określić swój poziom języka?

Aby określić swój poziom angielskiego, warto skorzystać z testów online, które są często dostępne na stronach oficjalnych szkół językowych czy uczelni. Przeważnie testy te składają się z pytań o gramatykę, słownictwo oraz umiejętność czytania i porozumiewania się. Innym narzędziem może być autodiagnoza – porównanie swojej znajomości języka do opisów różnych poziomów. Spróbuj przeanalizować swoje umiejętności w mówieniu, czytaniu oraz pisaniu dla każdego z poziomów.

Znajomość języka a CV

Podczas przygotowywania CV warto uczciwie zadeklarować swój poziom języka, stosując się do oficjalnych poziomów, takich jak CEFR, biorąc pod uwagę poznanie ze szkoły podstawowej, średniej czy uczelni. Możliwe, że będzie miał to wpływ na decyzje rekrutacyjne, ale długoterminowe korzyści z uczciwości i rzetelności przeważają nad krótkotrwałymi sukcesami.

Wyznaczanie i znaczenie poziomów języka angielskiego

W świecie edukacji i pracy poziomy języka odgrywają znaczącą rolę, ułatwiając porównywanie umiejętności lingwistycznych oraz umożliwiając trafne ich przedstawienie w CV. Stworzony przez Radę Europy Wspólny Europejski Ramy Odwoławczy dla Języków (CEFR) obejmuje sześć głównych poziomów, od podstawowego A1 do zaawansowanego C2.

Biegłą znajomość angielskiego (C1 i C2) charakteryzuje płynna i precyzyjna komunikacja oraz zrozumienie żargonu. Średniozaawansowane poziomy (B1 i B2) to typowy zakres wiedzy, na którym kończą naukę uczniowie liceów i techników, lecz poziom ten może oczywiście różnić się w zależności od indywidualnych predyspozycji i intensywności nauki. Poziom A1 i A2 odpowiada podstawowej znajomości języka, dla którego charakterystyczne są proste sytuacje komunikacyjne.

Przy ustalaniu własnego poziomu angielskiego warto wykorzystać dostępne narzędzia, takie jak testy online, a także dokładnie przeanalizować swoje umiejętności w zakresie mówienia, czytania i pisania. Włączanie swojego rzeczywistego poziomu znajomości języka w CV ma długoletnie korzyści związane z uczciwością.

Refleksja: Czy warto poszerzać swoje horyzonty i nabywać biegłą znajomość angielskiego, czy wystarczy nauczyć się go na poziomie średniozaawansowanym? Jak bardzo istotne jest dla nas, aby znać swój poziom angielskiego, a także jak każdy z nas samodzielnie określa swój sukces w obszarze nauki języka?

Back to top button