“Co warto powtórzyć do matury z angielskiego: Przewodnik dla maturzystów na poziomie podstawowym i rozszerzonym”

Matura z języka angielskiego zbliża się wielkimi krokami, a z pewnością każdy z maturzystów chce osiągnąć jak najlepszy wynik. Wiemy, że wiele osób zastanawia się, jakie elementy warto powtórzyć przed tym ważnym egzaminem. Dlatego stworzyliśmy przewodnik dla maturzystów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, który zawiera wskazówki i informacje na temat tego, co warto powtórzyć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces. Bez względu na to, czy czujesz się pewnie w swoich umiejętnościach językowych, czy potrzebujesz dodatkowej motywacji, ten artykuł jest dla Ciebie! Przygotuj się na solidną dawkę wiedzy, która pomoże Ci zwiększyć pewność siebie przed maturą z angielskiego.

Część I: Matura z angielskiego na poziomie podstawowym

Zanim przejdziemy do tego, co warto powtórzyć do matury z angielskiego na poziomie podstawowym, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jest to egzamin, który sprawdza umiejętności ogólne, a nie tylko wiedzę z zakresu gramatyki czy słownictwa. Trzeba pamiętać, że matura składa się z dwóch części – testu oraz komunikacji. W związku z tym warto jeszcze przyjrzeć się pewnym kwestiom, które mogą pomóc w osiągnięciu lepszych wyników. Więc, co warto powtórzyć do matury z angielskiego na poziomie podstawowym?

1. Gramatyka

W przypadku matury na poziomie podstawowym, warto powtórzyć podstawowe zagadnienia gramatyczne, takie jak czasowniki modalne, struktury z “used to”, czas teraźniejszy, przeszły oraz przyszły, czy też konstrukcje warunkowe. To właśnie te elementy najczęściej pojawiają się na egzaminie, dlatego należy je dobrze opanować. Oczywiście, nie zaszkodzi także powtórzyć inne zagadnienia, ale skupienie się na tym, co wymieniłem, pozwoli na lepsze przygotowanie do egzaminu.

2. Słownictwo

Jeśli chodzi o słownictwo, warto poruszyć tematy związane z codziennym życiem, takie jak rodzina, szkoła, praca, czy hobby. Przygotowując się do matury z angielskiego na poziomie podstawowym, warto też powtórzyć najczęściej używane phrasal verbs oraz idiomy.

3. Czytanie ze zrozumieniem

Kolejnym ważnym elementem matury jest czytanie ze zrozumieniem, dlatego warto ćwiczyć tę umiejętność poprzez przeglądanie różnych tekstów – począwszy od krótkich artykułów, po dłuższe fragmenty. Im więcej czytasz, tym lepiej!

Część II: Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Teraz przejdźmy do tego, co powtórzyć do matury rozszerzonej z angielskiego. Matura rozszerzona sprawdza wiedzę bardziej szczegółową oraz umiejętności, stąd warto jeszcze głębiej zanurzyć się w gramatykę czy słownictwo.

1. Zaawansowana gramatyka

Przygotowując się do matury rozszerzonej, warto powtórzyć nieco trudniejsze zagadnienia gramatyczne, jak na przykład mowa zależna, czasownikowe i rzeczownikowe formy –ing, mowa zależna oraz czasy przyszłe czy prośby.

2. Zaawansowane słownictwo

Jeśli chodzi o słownictwo, warto się skupić na bardziej zaawansowanych tematach, takich jak polityka, ekologia, nauka czy historia. Maturzysta będzie musiał poznać wiele specyficznych słów oraz zwrotów, które pojawiają się w tych kontekstach.

3. Pisanie

Matura rozszerzona wymaga także umiejętności pisania różnych tekstów. Warto więc powtórzyć ścisłe zasady pisania m.in. rozprawki, opowiadania, czy również listu. Co więcej, warto ćwiczyć pisanie na podstawie danych, które maturzysta może otrzymać w formie grafiki, tabeli lub wykresu.

Podsumowanie

Oto więc, co warto powtórzyć do matury z angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularna praktyka, doskonalenie umiejętności czytania, słuchania, pisania oraz mówienia. Współpraca z nauczycielem, uczestniczenie w konwersacjach z native speakers czy nauka przez aplikacje to środki, które na pewno pomogą każdemu maturzyście osiągnąć sukces.

Refleksje na temat przygotowań do matury z angielskiego

Mając na uwadze zbliżającą się maturę z języka angielskiego, warto zastanowić się nad kluczowymi aspektami przygotowań zarówno do części na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Kluczowe zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę, to:

  • Podstawowe zagadnienia gramatyczne, takie jak czasowniki modalne, struktury z “used to”, czas teraźniejszy, przeszły oraz przyszły czy konstrukcje warunkowe, szczególnie w przypadku matury angielski podstawowy,
  • Słownictwo związane z codziennym życiem oraz najczęściej używane phrasal verbs i idiomy,
  • Opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez ćwiczenia z różnorodnymi tekstami,
  • Zaawansowane zagadnienia gramatyczne, takie jak mowa zależna, formy -ing, czy czasy przyszłe, istotne w przypadku matury rozszerzonej z angielskiego,
  • Poznanie zaawansowanego słownictwa z dziedzin takich jak polityka, ekologia, nauka czy historia,
  • Opracowanie technik pisania różnych rodzajów tekstów, w tym rozprawek, opowiadań czy listów formalnych.

Pamiętajmy, że sukces na maturze z języka angielskiego zależy od stałej praktyki oraz współpracy z nauczycielem w różnych aspektach języka. Wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi oraz możliwości nauki w praktycznych sytuacjach z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty.

Back to top button