Ile godzin historii w liceum: przegląd czasu poświęconego na naukę różnych przedmiotów w szkole

W liceum uczniowie mają okazję pogłębiać swoją wiedzę z różnych przedmiotów, które poznali już w szkole podstawowej. Jednym z nich jest historia – przedmiot dający możliwość odkrywania przeszłości ludzkości, kształtowania postaw obywatelskich oraz zrozumienia ważnych wydarzeń z różnych epok. W artykule przedstawiamy przegląd czasu poświęconego na naukę historii oraz innych przedmiotów w liceum, które mają na celu przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacji.

Godziny historii w liceum – czy zmieniły się po reformie?

W polskich liceach uczniowie mają przeważnie do czynienia z historią od pierwszej do trzeciej klasy. Ile godzin historii w liceum przewidziano zatem ogólnie? To zależy oczywiście od wyboru ucznia, czy postawi na poziom podstawowy, czy rozszerzony. Na podstawowym poziomie uczeń ma przeważnie 2 godziny historii tygodniowo, natomiast na rozszerzeniu liczba ta wzrasta. Od 2017 roku wprowadzono jednak reformę, która nieco zmieniła czas poświęcony na naukę historii w liceum. W wyniku reformy edukacji uczniowie mają teraz dodatkowe 3-4 godziny historii tygodniowo przez całe trzy lata nauki w liceum, czyli wszyscy uczniowie uczą się historii co najmniej na poziomie podstawowym.

Inne przedmioty w liceum – ile godzin po reformie?

W kolejnych latach edukacji uczniowie zdobywają wiedzę z różnych przedmiotów. Aby przybliżyć czas poświęcony na każdy z nich, porównajmy naukę biologii, chemii czy matematyki w szkole po reformie:

1. Biologia – uczniowie uczą się tego przedmiotu zazwyczaj 2 godziny tygodniowo. Po reformie edukacji mogą spodziewać się dodatkowych 3-4 godzin biologii tygodniowo w zależności od wyboru ścieżki nauczania.
2. Fizyka w przypadku uczniów kontynuujących naukę na poziomie liceum i gimnazjum przed reformą, obejmowała zwykle 2 godziny lekcyjne na tydzień. Obecnie uczniowie mają co najmniej 3-4 godziny fizyki tygodniowo.
3. Matematyka – uczniowie w liceum uczą się matematyki od 3 do 4 godzin tygodniowo, w zależności od klasy i wyboru poziomu nauczania.

Nauka przedmiotów w szkole podstawowej – jak to wygląda?

Na pierwszym etapie edukacji w szkole podstawowej uczniowie również mają okazję zdobywać wiedzę z wielu przedmiotów. Przyjrzyjmy się, ile godzin uczniowie poświęcają na naukę wybranych przedmiotów w szkole podstawowej:

1. Język polski – uczniowie z klas 1-3 mają przeważnie 8-10 godzin tygodniowo, natomiast uczniowie starszych klas uczą się języka polskiego podczas 4-6 godzin tygodniowo.
2. Geografia zaczyna być nauczana od czwartej klasy szkoły podstawowej, zwykle na poziomie 1-2 godzin tygodniowo.
3. Przedmiot informatyka jest nauczany od trzeciej klasy szkoły podstawowej i uczniowie mają z nim do czynienia zwykle przez 1-2 godziny tygodniowo.
4. Przyroda jest przedmiotem, który uczniowie poznają od pierwszej klasy, a nauka tego przedmiotu w klasie 4 obejmuje zazwyczaj 2-3 godziny tygodniowo.
5. Uczniowie w szkole podstawowej uczą się także języka angielskiego na poziomie co najmniej 2-3 godzin tygodniowo, z czasem nawet więcej, w zależności od rodzaju szkoły oraz programu nauczania.

Podsumowanie

Czas poświęcony na naukę różnych przedmiotów w szkole różni się, zarówno w zależności od etapu edukacji, jak i indywidualnych wyborów ucznia. W przypadku historii w liceum, liczba godzin nauczania zebrała się po reformie, co pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia.

Refleksja nad wymiarem czasowym edukacji w Polsce

Po przeanalizowaniu artykułu warto zastanowić się, jak wygląda rozmieszczenie godzin lekcyjnych w polskim systemie edukacyjnym. Można zauważyć, że liczba godzin nauczania różnych przedmiotów jest różna, a czas poświęcony na naukę zmienia się na przestrzeni lat kształcenia i różni się dla poszczególnych przedmiotów.

W przypadku historii w liceum, po reformie edukacji uczniowie zdobywają wiedzę na tym przedmiocie przez dodatkowe 3-4 godziny tygodniowo. Ważne jest również to, że teraz wszyscy uczniowie uczą się historii co najmniej na poziomie podstawowym. Warto też zwrócić uwagę na różnice w nauczaniu innych przedmiotów, takich jak biologia czy fizyka, po reformie edukacji. W szkole podstawowej uczniowie poznają także przedmioty takie jak informatyka, przyroda czy geografia, które są wprowadzane w różnych klasach i o różnych godzinach tygodniowo.

Zastanawiające jest, czy obecne rozmieszczenie godzin lekcyjnych jest odpowiednie dla potrzeb edukacyjnych uczniów i jak wpłynęły zmiany wprowadzone reformą. Czy nauka historii przez dodatkowe 3-4 godziny tygodniowo przyczynia się do lepszego przygotowania młodzieży do dalszego kształcenia? Warto również zastanowić się, jak kształtują się proporcje nauczania przedśmiotów takich jak matematyka, język polski czy geografia i czy tempo wprowadzania nowych przedmiotów odpowiada na potrzeby młodych uczniów.

Back to top button