Matura eksternistyczna: Co to jest i na czym polega ta forma edukacji?

Matura eksternistyczna to forma zdawania egzaminu dojrzałości, która pozwala na uzyskanie świadectwa maturalnego bez konieczności uczęszczania na regularne zajęcia w liceum czy technikum. Zewnętrzna forma egzaminu maturalnego stwarza nowe możliwości dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w procesie edukacji w tradycyjny sposób. W artykule przyjrzymy się dokładniej temu, czym jest matura eksternistyczna, na czym polega owa forma edukacji oraz jakie są jej zalety i wymagania dla zdających.

Czym jest matura eksternistyczna?

Jest to pytanie, które warto sobie zadać na samym początku, aby lepiej zrozumieć ideę takiej formy zdawania egzaminu. Otóż, matura eksternistyczna to forma zdawania egzaminu dojrzałości, dzięki której uczniowie mogą uzyskać świadectwo maturalne bez uczęszczania na zajęcia w liceum czy technikum. Można to ująć jako swoisty sposób omijania rygorów edukacyjnych i skupienia się wyłącznie na zdaniu samych egzaminów, które sprawdzą stan wiedzy zdających.

Na czym polega edukacja eksternistyczna?

Edukacja eksternistyczna polega na prywatnym zgłębianiu wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu maturalnego. Osoba chcąca zdawać maturę eksternistycznie nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, przerwach i innych aspektach życia uczniowskiego omawiającej instytucji. Musi jednak zgłosić się do przysposobienia bibliograficznego oraz innych form kontaktu z administracją liceum przy wybranej komisji egzaminacyjnej.

Jakie są zalety tej formy zdawania matury?

Zalety matury eksternistycznej są liczne, ale dla niektórych osób taka opcja może okazać się wyjątkowo atrakcyjna. Przede wszystkim, pozwala ona na ominięcie obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na co dzień w szkole średniej. Daje to zdającym możliwość wykorzystania czasu np. na pracę, zdobywanie dodatkowych umiejętności czy realizację innych celów życiowych.
Matura eksternistyczna to także alternatywa dla osób, które przerwały naukę w szkole średniej lub z jakichś przyczyn nie ukończyły jej w przewidzianym czasie. W takim przypadku eksterniści mogą pokusić się o zdaniu matury i uzyskanie dyplomu, który będzie kolejnym krokiem na drodze do wybranej drogi życiowej.

Matura eksternistyczna co to: wymagania

Osoby chcące zdawać maturę jako eksterniści muszą spełniać pewne wymagania. To m.in. ukończenie gimnazjum albo szkoły podstawowej oraz przygotowanie się do egzaminów maturalnych we własnym zakresie. Oznacza to poznanie wymagań egzaminacyjnych oraz zdobycie wszelkich potrzebnych informacji na temat procedury zdawania matury jako eksternista.

Statystyki i wyniki matur eksternistycznych

Warto dodać, że choć matura eksternistyczna może brzmieć bardzo atrakcyjnie, to jednak osoby zdające w ten sposób czasami mają gorsze wyniki niż ci, którzy uczestniczą w regularnych zajęciach. Ma to związek z faktem, że eksterniści muszą zdobyć wiedzę samodzielnie oraz porównać się ze swoimi rówieśnikami, którzy korzystają z wsparcia wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Matura eksternistyczna a liceum eksternistyczne

Zwróćmy uwagę, że obecnie istnieją również szkoły średnie o charakterze eksternistycznym, gdzie nauczanie jest prowadzone zdalnie lub wykorzystując inne formy niż te najbardziej tradycyjne. Chodzi o dofinansowywanie zdobywanie wiedzy poprzez kameralne grupy wsparcia, które pozwalają na naukę zdajacym w domowym zaciszu.

Podsumowanie

Matura eksternistyczna to opcja dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą uczęszczać na zajęcia w szkole, ale chcą zdobyć świadectwo maturalne. By zgłosić się jako eksternista zdający maturę, należy przygotować się samodzielnie, jednocześnie spełniając wszystkie wysówane przez system oświaty wymagania.

Eksternistyczna droga do matury – istota i możliwości

Refleksja nad alternatywnymi formami zdobywania dyplomu maturalnego prowadzi do zrozumienia istoty matury eksternistycznej. Jest to opcja, która pozwala zdobyć świadectwo dojrzałości bez uczestnictwa w regularnych zajęciach edukacyjnych, ale jednocześnie wymaga samodzielności w nauce oraz spełnienia oczekiwań egzaminacyjnych. Na czym zatem polega taka matura? Otóż, koncentruje się ona na pozyskaniu wiedzy niezbędnej dla zdania egzaminów maturalnych na własną rękę.

Wybór tej drogi pozwala również na dopasowanie edukacji do własnych potrzeb – z omijaniem rygorów instytucjonalnej nauki. Edukacja eksternistyczna daje szerokie możliwości skupienia się na pracy, zdobywaniu dodatkowych umiejętności, jak również stanowi szansę dla tych, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli szkoły średniej w przewidzianym czasie.

Ważne jest również zrozumienie roli liceów eksternistycznych, które oferują zdalne bądź mniej formalne formy edukacji dla potrzebujących elastyczności naukowej. Nim jednak przystąpimy na tę drogę, warto rozważyć jej wady i zalety, porównując efektywność zdobywania wiedzy z nauką w solówkę.

Zastanawiając się nad maturą eksternistyczną, warto rozważyć, jak bardzo cenimy samodzielność i elastyczność w naukę oraz czy gotowi jesteśmy podjąć wyzwanie zdobycia wiedzy bez wsparcia instytucjonalnego.

Back to top button