Kurs Online – Bazy Danych MySQL – videokurs

49,00 

Opis

Kurs “Bazy danych MySQL” to kompleksowe szkolenie, które pozwoli Ci na poznanie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w MySQL. nn

Dla kogo jest ten kurs?

nKurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy tworzenia i zarządzania bazami danych w MySQL. Nie wymaga on wcześniejszego doświadczenia w programowaniu ani w pracy z bazami danych.nn

Co będziesz umiał po ukończeniu kursu?

nPo ukończeniu kursu będziesz umiał tworzyć i zarządzać bazami danych w MySQL, a także wykonywać podstawowe operacje na danych, takie jak dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyszukiwanie rekordów.nn

Jakie tematy są poruszane w kursie?

nW kursie omawiane są m.in. takie tematy jak: n- instalacja i konfiguracja serwera MySQL, n- tworzenie i zarządzanie bazami danych, tabelami i kolumnami, n- wykonywanie podstawowych operacji na danych, n- tworzenie zapytań SQL, n- łączenie tabel i wykonywanie złożonych zapytań, n- tworzenie indeksów i kluczy obcych, n- backup i przywracanie baz danych. nnKurs składa się z 7 modułów, które zawierają łącznie 50 lekcji wideo oraz materiały dodatkowe w postaci plików PDF i ćwiczeń praktycznych.

Back to top button