Przedmioty w szkole podstawowej po reformie: co czeka uczniów w nowym systemie edukacji?

Reforma systemu edukacji wprowadziła istotne zmiany w strukturze szkolnictwa począwszy od szkoły podstawowej, wprowadzając nową perspektywę nauczania młodych pokoleń. Wcielono nowe programy nauczania, przedmioty i wymagania dla uczniów oraz nauczycieli. Przedstawiamy zestawienie przedmiotów oferowanych w szkole podstawowej po reformie oraz wyjaśniamy, jak te zmiany wpłyną na codzienne życie uczniów poruszając się w nowym systemie edukacji.

Jakie przedmioty w szkole podstawowej po reformie?

W ramach reformy edukacji doszło do zmian w programach nauczania, a także do dodania nowych przedmiotów, które mają przygotować uczniów do wyzwań współczesnego świata. Zobaczmy, jak te zmiany wpłynęły na przedmioty nauczane na poszczególnych etapach kształcenia w szkole podstawowej.

Przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej po reformie

Czwarta klasa szkoły podstawowej to pierwszy etap edukacyjny po zakończeniu trzyletniego cyklu edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie w czwartej klasie uczą się już wielu przedmiotów oddzielnie, takich jak matematyka, język polski, języki obce, historia, przyroda, muzyka, plastyka czy wychowanie fizyczne. Warto dodać, że na tym etapie edukacji uczniowie zaczynają naukę języka obcego nowożytnego, zazwyczaj występuje to w formie jednolitego bloku lekcji języka obcego.

Nowości w 5 klasie szkoły podstawowej w 2018 roku

W piątej klasie szkoły podstawowej dochodzą dwa przedmioty: fizyka i astronomia oraz informatyka. Ważnym wyróżnikiem są też nowe podejście do nauczania przedmiotów takich jak geografia i biologia, które zaczęto prowadzić w ramach zajęć pozalekcyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, że uczeń kontynuuje naukę języka obcego.

Zmiany w 6 klasie szkoły podstawowej

W szóstej klasie szkoły podstawowej uczniowie uczą się fizyki, geografii, historii, matematyki, języka polskiego oraz języków obcych. Ponadto dzieci zaczynają naukę ☺️chemii i poznają nieco więcej z zakresu biologii na zajęciach przyrodniczych. Wczyzyku angielskim w lekcjach wychowania fizycznpią tej klasy możeli omijać zwolnienie lekarskie i pewne kontuzje. Oczywiście zajęcia z edukacji artystycznej, którymi są muzyka i plastyka również się pojawiają na tym etapie edukacji uczniów.

Przedmioty w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej

Na etapie klas siódmej i ósmej, uczniowie kontynuują naukę tych przedmiotów co w 6 klasie. Ciekawym dodatkiem jest historia sztuki, która wprowadza uczniów w świat kultury, czy też WOS jako pierwszy zbiorowy przedmiot społeczno-prawniczy. Uczniowie w tym okresie mają możliwość pogłębienia swoich umiejętności jezykowych poprzez naukę drugiego jezyka obcego nowożytnego.

Jakie zmiany szykują się jeszcze w szkole podstawowej?

Warto zwrócić uwagę, że reforma edukacji wprowadza także zmiany w procesie oceniania uczniów, wprowadzając nową skalę ocen: NDST, DOP, BDB i CEL. Dodatkowo nowym podejściem jest też “uwzględnienie diagnostyki edukacyjnej ucznia” oprócz tradycyjnej oceny semestralnej w postaci świadectwa szkolnego.

Podsumowując, reforma edukacji wprowadza różne przedmioty na różnych etapach kształcenia w szkole podstawowej, także uczniów czeka wiele zmian oraz nowych wyzwań. Pozwoli to na wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do dalszej nauki i życia w świece współczesnym.

Kształcenie w szkole podstawowej – jak reforma wpłynęła na ofertę edukacyjną?

Zmiany wprowadzone w systemie oświaty dotknęły również szkołę podstawową, wprowadzając sporo nowości w kształceniu na poszczególnych etapach edukacyjnych. W czwartej klasie uczniowie rozpoczynają naukę w oddzielnych przedmiotach, takich jak matematyka, język polski czy przyroda, a także uczą się pierwszego języka obcego. W przypadku piątej klasy, dochodzą do oferty dwie nowości: fizyka i astronomia oraz informatyka. Z kolei w szóstej klasie uczniowie zaczynają naukę chemii, a także poznają więcej z zakresu biologii. W siódmej i ósmej klasie wprowadzone zostają historia sztuki oraz WOS. Cały proces uczenia się został również urozmaicony zmianami w systemie oceniania. Warto więc zastanowić się, jak te zmiany wpłyną na rozwój uczniów, ich podejście do nauki oraz potencjał na rynku pracy. Nowe przedmioty i podejścia edukacyjne to zarówno szansa, jak i wyzwanie dla uczących się dzieci.

Back to top button