Opanuj umiejętność czytania godzin po angielsku: Praktyczne wskazówki i przykłady

Czytanie godzin po angielsku może wydawać się na pierwszy rzut oka nieco skomplikowane, ale opanowanie tej umiejętności jest niezwykle przydatne zarówno podczas podróży, jak i w codziennej komunikacji z Anglikami. Kiedy po raz pierwszy spotkasz się z formułkami, które posługują się nasi zachodni sąsiedzi, istnieje szansa, że zaskoczą cię swoją różnorodnością. Jeśli myślisz, że czas nauczyć się czytać i mówić godziny po angielsku, świetnie trafiłeś! W tym artykule przygotowaliśmy dla ciebie praktyczne wskazówki oraz przykłady, które pomogą ci w mig opanować umiejętność czytania i zapisywania godzin w języku angielskim. Zaczynamy!

Zrozumienie podstaw!

Zanim zaczniemy czytać godziny po angielsku, musimy zrozumieć, jak są zapisywane oraz wymawiane. Pierwsza rzecz do zapamiętania to to, że w języku angielskim stosuje się system 12-godzinny, a nie 24-godzinny, jak w Polsce. Oznacza to, że dzień dzielony jest na dwa okresy – AM (ante meridiem) dla godzin od północy do południa, oraz PM (post meridiem) dla godzin od południa do północy.

Podstawowe słownictwo i skróty

Kiedy już zrozumiesz podstawowe zasady, możesz zacząć czytać i mówić godziny po angielsku. Podstawowy sposób na wypowiedzenie godziny to wymienienie liczby godzin, a następnie dodanie słowa “o’clock”. Przykładowo, godzina 6:00 AM to “six o’clock in the morning”, a 6:00 PM to “six o’clock in the evening”.

W języku angielskim stosujemy również słownictwo takie jak:

– quarter past (15 minut po pełnej godzinie), np. 6:15 – “quarter past six”
– quarter to (15 minut przed pełną godziną), np. 5:45 – “quarter to six”
– half past (30 minut po pełnej godzinie), np. 7:30 – “half past seven”

Wydajniej zapisz godzinę!

W przypadku niejednoznacznych przypadków, gdy chcemy być precyzyjni, zamiast używać powyższego słownictwa możemy podać dokładne minuty po pełnej godzinie, np. 6:17 – “six seventeen” lub “seventeen minutes past six”. W takiej sytuacji jest to bardziej praktyczne i zrozumiałe dla osób, które słuchają.

Zegar w formie cyfrowej

W przypadku, gdy spróbujemy czytać godzinę z cyfrowego zegara, możemy zauważyć, że zazwyczaj jest ona wyświetlana w formacie hh:mm, gdzie hh to liczba godzin, a mm to liczba minut. Przykładowo, godzina 07:45 to “seven forty-five” lub “quarter to eight” w języku angielskim.

Wzmianka o różnicach amerykańskich i brytyjskich

Warto również zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnice między amerykańskim a brytyjskim angielskim w czytaniu godzin. W Wielkiej Brytanii zwykle używa się “twenty-four-hour clock” (zegar 24-godzinny), gdy natomiast w Stanach Zjednoczonych powszechny jest “twelve-hour clock” (zegar 12-godzinny) z oznaczeniami “AM” i “PM”. Jednak w sytuacjach nieoficjalnych mieszkańcy obu tych krajów zrozumieją się bez problemu, korzystając z tych samych reguł.

Kilka praktycznych przykładów

Teraz, gdy już znamy podstawowe zasady, oto kilka praktycznych przykładów jak czytać godziny po ang:

1. 09:00 – “nine o’clock” (in the morning) lub “nine AM”
2. 12:00 – “twelve o’clock” (in the afternoon) lub “twelve PM”
3. 18:30 – “six thirty” (in the evening) lub “half past six” (in the evening)

Podsumowanie

Czytanie godzin po angielsku to umiejętność, którą można łatwo opanować, gdy tylko zrozumiemy podstawowe zasady i słownictwo. Pamiętaj o różnicach między amerykańskim a brytyjskim angielskim oraz o używaniu systemu 12-godzinnego z oznaczeniami “AM” i “PM”. Praktykuj regularnie, a wkrótce stanie się to dla ciebie naturalne!

Teraz już wiesz jak czytac godziny po ang, jak zapisać godziny po angielsku oraz jak mówić godziny po angielsku! Nie bój się korzystać z tego, gdy tylko będziesz potrzebował!

Angielski zegar: klucz do opanowania czytania godzin

Pomyślmy o fascynującej umiejętności czytania i zapisywania godzin po angielsku, która pozwala z łatwością porozumieć się z anglojęzycznymi sąsiadami. Począwszy od systemu 12-godzinnego z oznaczeniami “AM” i “PM”, nauczmy się wprowadzać te wartości w codziennych rozmowach i sytuacjach, takich jak czytanie czasu z cyfrowego zegara czy zrozumienie nieco odmiennych reguł używanych w amerykańskim i brytyjskim angielskim.

Warto zetknąć się z podstawowym słownictwem takim jak “o’clock”, “quarter past”, “quarter to” i “half past” oraz z bardziej precyzyjnym zapisem, kiedy chcemy podać dokładne minuty. Nie zapominajmy również o formacie hh:mm, który mamy do dyspozycji w sytuacji, gdy czytanie godzin z cyfrowego zegara jest ważne.

Przyswajając te kluczowe aspekty i praktykując regularnie, opanujemy sztukę czytania i mówienia godzin po angielsku. To zdolność, która sprawi, że będziemy czuć się pewniej i swobodniej, wprowadzając nas w fascynujący świat międzynarodowej komunikacji. Ta wiedza udowadnia, że zegar angielski to coś więcej niż tylko chronologiczny kompan – to narzędzie, dzięki któremu zacieśniamy więzi międzynarodowe i ułatwiamy codzienne wyzwania!

Back to top button