Mamy 8424 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Jak w Polsce aktywizuje się pracowników w wieku 50+?

Problem aktywności zawodowej osób w wieku 50+ ma charakter ponadnarodowy. W wielu krajach przedsięwzięto energiczne środki na rzecz utrzymania w zatrudnieniu bądź włączenia w nie tej kategorii pracobiorców.

Coraz częściej problemy pracy osób po 50. roku życia podnoszone są w dyskusjach na poziomie Komisji Europejskiej. Ich efektem są odpowiednie zapisy ujmowane w europejskiej strategii zatrudnienia. Sytuacja w niektórych krajach powoli się poprawia. Polska należy do państw, w których skala zmian w zakresie poziomu aktywności zawodowej osób po 50. roku życia jest wciąż niezadowalająca.

Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej ma nadal jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 50-64 lata. W trzecim kwartale 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 42 proc. i był o ponad 2 pkt proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku - wynika z danych opublikowanych przez GUS na początku 2011 roku. W wyniku zachodzących zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych mamy w ostatnich latach do czynienia ze zwiększaniem się populacji osób w wieku poprodukcyjnym, a co za tym idzie - rośnie liczba osób w wieku emerytalnym. Sytuacja ta generuje konieczność wdrożenia stosownych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, a także zainicjowania mechanizmów aktywizacyjnych, których efektem będzie wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób w wieku 50+.

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym raportem przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim na temat projektów realizowanych na rzecz osób starszych w Polsce w latach 2004-2009. Publikacja stanowi jeden z efektów działań podejmowanych przez MPIPS w ramach projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50 +"

Źródło: Bezrobocie.org.pl


Data publikacji: 2012-02-20
Strony: 1