Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Tak jak planowano e-podręczniki będą gotowe w 2015 r.

Dyskusje wokół e-podręczników nie milkną, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia aktualne fakty o projekcie e-podręczniki.


Nie ma „poślizgu" w realizacji projektu

Program rządowy Cyfrowa szkoła od początku zakładał, że gotowe e-podręczniki trafią do szkół w 2015 roku.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania e-podręczników przewiduje się, że pierwsze z nich zostaną udostępnione do testów wcześniej niż w roku 2015. Ministerstwo oraz partner merytoryczny odpowiedzialny za opracowanie e-podręczników do przedmiotów ścisłych planują, że prototypy trzech podręczników do matematyki (dla klas IV szkoły podstawowej, klas I gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) zostaną opracowane już pod koniec sierpnia 2013 r. i już wówczas będą mogły być testowane. W 2014 roku w wersji roboczej pojawią się kolejne e-podręczniki, które również zostaną poddane testom.

Partnerzy w projekcie

Obecnie zgodnie z harmonogramem przygotowywane są umowy z partnerami merytorycznymi i partnerem technologicznym. Aktualnie wspólnym zadaniem partnerów jest napisanie projektu i szczegółowe podzielenie zadań. Będzie to podstawą do finansowania przedsięwzięcia ze środków europejskich. Proces wyłaniania partnerów, podpisywania umów czy rozpoczęcie finansowania projektu jest regulowany przez Komisję Europejską. Ośrodek Rozwoju Edukacji postępuje zgodnie z tymi wytycznymi.

W projekcie współpracować będzie pięciu partnerów. Wyłonienie partnera technologicznego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) nie kończy procedury naboru, gdyż trwa wybór ostatniego partnera, który zajmie się treściami do e-podręczników z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. W tym konkursie mogą wziąć udział różne podmioty, w tym wydawnictwa, nie tylko uczelnie wyższe. Jako, że projekt jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - to właśnie dyrektor Ośrodka rozstrzyga w kwestiach prowadzenia naboru i jego zasadach bazując na ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Kompleksowość programu


Mówiąc o powodzeniu programu w przyszłości - nie zapominajmy o najważniejszym ogniwie - nauczycielach. Program rządowy „Cyfrowa szkoła" to nie tylko sprzęt komputerowy dla uczniów i szkół czy rozwój e-podręczników. Jednym z głównych jego komponentów jest system kompleksowych szkoleń dla nauczycieli. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w latach 2012-2015 przeszkolonych zostanie ponad 1000 tzw. e-moderatorów oraz niemal 20 tys. e-koordynatorów, których zadaniem będzie wspieranie szkół w korzystaniu z nowych technologii. Szkolenia już ruszyły i są realizowane zgodnie z planem.

E-podręcznik na pewno będzie darmowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji wielokrotnie podkreślały, że e-podręczniki będą darmowe dla uczniów i nauczycieli oraz udostępnienie na zasadach wolnych licencji. Takie też jest oczekiwanie społeczne - potwierdzone wstępnymi wynikami ankiety.

Źródło: http://www.men.gov.pl/


Data publikacji: 2012-10-12
Strony: 1

Nowe technologie w edukacji , Gemius: prawie 16 mln Polaków korzysta z internetu, Blogowa mapa polskich przemian za europejskie pieniądze , Co to jest edukacja medialna?, Kursy hybrydowe potwierdzają skuteczność,