Mamy 8498 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Bezrobotny student chce zostać przedsiębiorcą

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Initium 78% studentów chce zostać swoim szefem i założyć własną firmę. Za barierę w realizacji marzeń najczęściej podają: brak pieniędzy, wysokie ryzyko, codzienna biurokracja oraz brak doświadczenia.

Prawie 80% studentów pragnie założyć swoją własną firmę - wynika z przeprowadzonego w ramach projektu YES badania. Pomimo, że tak wiele osób pragnie zostać szefem 54% uważa, że uczelnia nie przygotowuje ich odpowiednio do wybranej roli na rynku pracy. 25% uważa, że do spełnienia swoich marzeń w obrębie własnego przedsiębiorstwa potrzebne są układy, koneksje i protekcje.

Na pytanie, dlaczego chcą założyć własną firmę, młodzież najczęściej odpowiada, że jest to dla nich możliwość niezależności i realizowania własnych pomysłów. Aby tego dokonać, młodzież uważa, że potrzebne są pieniądze na start oraz wsparcie w sprawach administracyjnych i biurowych (związane z dużą ilością dokumentów, które nie wiedzą gdzie i kiedy powinni złożyć). To ostatnie wykazuje, że młodym przedsiębiorcom potrzebne jest doradztwo, obsługa prawna, księgowa i kadrowa. Ponadto liczą się dla nich kontakty oraz biznesowy know-how.

Prawie wszyscy z przebadanych osób wiedzą, że istnieją organizacje i stowarzyszenia wspierające przedsiębiorczość tj. inkubatory przedsiębiorczości czy aniołowie biznesu. 88% z nich niestety, nigdy nie podjęło inicjatywy, aby skontaktować się z takimi instytucjami. Według danych GUS, spośród 400 tys. firm zarejestrowanych w 2010 roku, pomoc z 735 organizacji otrzymała średnio niewiele ponad jedna na sto. Problem nie stanowi jednak skala pomocy, ale jej zakres. "Przeciętnie instytucja wspierająca adresuje zaledwie połowę z istotnych dla przyszłych przedsiębiorców potrzeb. Co gorsza, studenci nie mogą liczyć na pomoc w najistotniejszych dla siebie kwestiach, bo są one najrzadziej oferowane" - podsumowuje Paweł Dobrowolski, prezes Fundacji Initium. 25% instytucji, które oferują swoje wsparcie dla młodych przedsiębiorców, proponuje im pomoc finansową a 33% pomoc w obsłudze księgowej. Niestety, żadna z instytucji nie oferuje tych usług jednocześnie. Brakuje również wiarygodnych badań skuteczności wsparcia aż 45% instytucji nie posiada informacji o skuteczności i zakresie działalności firmy objętej pomocą!

Fundacja Initium rekomenduje wprowadzenie programu Mentor w przedsiębiorstwach, czyli program wsparcia młodych radą, know-how oraz bazą kontaktów biznesowych. Mentorami powinni być ludzie z sukcesami i doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, lokalni przedsiębiorcy. Według Fundacji Initium, warto wykorzystywać także na szerszą skalę firmy doradztwa biznesowego - w szczególności w zakresie formułowania strategii, przygotowania biznes-planów, analiz i badań rynkowych. Ponadto warto zorganizować wsparcie dla młodych przedsiębiorców w formie centrów wsparcia, w których możliwe byłoby uzyskanie kompleksowej pomocy w zakresie wszystkich procesów niezbędnych do działania firmy (w szczególności rachunkowość i kadry, doradztwo prawne, infrastruktura biurowa i IT, doradztwo podatkowe itp.). Wparcie takie mogłoby odbywać się na zasadzie udzielania "bonów na usługi" do wykorzystania w firmach wspierających, które podpiszą umowy z odpowiednią organizacją.

Badanie studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorców przeprowadzono w maju tego roku w ramach projektu YES (Young Enterpreneurs Support), realizowanego przez Fundację Initium przy wsparciu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sam projekt "YES - Young Enterpreneurs Support" ma pomóc w określeniu najbardziej efektywnych i oczekiwanych przez przyszłych przedsiębiorców metod wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji badań naukowych oraz propagować wyniki badań wśród istniejących instytucji wspierających tę sferę (m.in. inkubatorów biznesu, organizacji aniołów biznesu).

Źródło: KluczDoKariery.pl


Data publikacji: 2011-10-17
Strony: 1

Edukacyjne podsumowanie dekady - refleksje na kolejną dekadę , Koniec epoki "szkoleń dla szkoleń", Autoprezentacja sztuką nabytą?, Jak budować szkołę jutra? , Wyślij dziadków na studia!,