Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

E-learning, pieśń przyszłości czy powiew przeszłości?

Znana, sprawdzona, czasem standardowa dla dużych korporacji, uniwersytetów czy mieszkańców dużych aglomeracji metoda edukacji - tym z jednej strony jest e-learning. Z drugiej strony jest on nowością w rejonach niezurbanizowanych. Pojęcie „e-learning" pojawiło się w świadomości użytkowników pod koniec XX wieku. Jak obecnie wygląda ten rynek?

Najstarszym poprzednikiem e-learningu były kursy korespondencyjne, znane już na przełomie XIX i XX w. kiedy to zdalna edukacja zaczęła stawiać pierwsze kroki. Rozwój nowych technologii, a zwłaszcza upowszechnienie dostępu do Internetu zapoczątkowało oraz spopularyzowało e-learning. Pierwsze firmy e-learningowe zaczęły odnosić sukcesy rynkowe w latach 1998 - 1999, wówczas osoby zainteresowane nową metodą szkoleniową zakładały, że w ciągu kilku lat wyeliminuje on nauczanie stacjonarne. Założenie okazało się błędne. E-learning nie wyparł tradycyjnych form nauczania. Wydarzyło się jednak coś o wiele ciekawszego. Ukształtował on nowe formy powstałe z połączenia tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych.

Jedną z takich nowych form jest nauczanie mieszane tzw. blended learning, które łączy tradycyjne metody z wciąż jeszcze innowacyjnym rozwiązaniem, jakim jest e-learning. Szkolenia, treningi, doskonalenie umiejętności zawodowych - inwestowanie w pracownika stało się standardem we wszystkich nowoczesnych firmach na świecie. - mówi Marlena Plebańska, Dyrektor ds. Rozwoju E-learning w Asseco BS, Pion Biznesowy Incenti. Korzystanie zaś z najnowszych technologii jest dziś niezbywalnym elementem rozwiniętych systemów szkoleń. Dlatego coraz więcej organizacji posiada wdrożony system e-learningowy, który pozwala na stałe doskonalenie programów edukacyjnych. Dzięki raportowaniu wyników i możliwości umieszczania uwag, szkolenia są coraz lepsze i efektywne, gdyż uwzględnianie są sugestie ich uczestników.

Obecnie e-learning to dużo więcej niż elektroniczne szkolenia osadzone na platformie LMS (Learning Management System). Sama nazwa e-learning naturalnie ewoluuje do nazwy system edukacji/nauczania zdalnego. Nowy nurt rozwoju nauczania na odległość to dążenie do zintegrowanego systemu edukacji dostępnego z poziomu różnych nośników danych. - mówi Marlena Plebańska.


Data publikacji: 2008-04-03
Strony: 12

Konferencja w Poznaniu. „Innowacyjne zarządzanie w oświacie. Poczucie własnej wartości”, Szkolenia: Dotacja z UE tylko za wkład własny, Komisarz UE ds. edukacji broni nowego Erasmusa, Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają absolwentów polskich uczelni., Euro 2012 - wolontariat sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego!,