Mamy 8480 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Fakty i mity

MIT:Podczas szkolenia blended learning jesteś zdany głównie na siebie: sam jesteś sobie sterem, żaglem i okrętem.

FAKT: Nic bardziej mylnego. Szkolenia blended learning od początku przygotowywane są przez specjalistów z danej dziedziny, którzy w trakcie ich trwania sprawują opiekę nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego- zarówno na spotkaniach z trenerem czy lektorem, jak i podczas samodzielnej pracy ucznia w systemie e-learningowym. I o ile prawdą jest, że uczestnik takiego szkolenia ma dużo więcej swobody w modelowaniu swojego kursu- zwłaszcza w części stanowiącej komponent online - to nie oznacza to bynajmniej, że jest "twórcą i tworzywem" (cytując jednego z bohaterów kultowego już "Rejsu"). Nawet na chwilę jego szkolenie nie pozostaje bez wsparcia merytorycznego i technicznego.

MIT: Trzeba być specjalistą od komputerów, aby z w pełni korzystać z kursów dostępnych online.

FAKT: Dobre i sprawdzone szkolenia e-learningowe dostępne poprzez komputer oferowane przez liderów na światowym rynku tego typu produktów skonstruowane są w taki sposób, by nawet najmniej doświadczony użytkownik mógł poradzić sobie z ich obsługą. Jeżeli więc na co dzień korzystasz z komputera przy okazji pracy czy nauki, obsługa takiego kursu nie powinna stanowić dla ciebie najmniejszego problemu. Mówi się nawet, że nawigacja po takim programie jest instynktowna, to znaczy, że użytkownik ma możliwość domyślenia się, gdzie należy kliknąć lub w jakiej kolejności odsłaniać poszczególne ekrany. Ponadto, na początku szkoleń e-learningowych lub w systemie blended learning przyjęte jest, że uczestnicy otrzymują krótką instrukcję w formie dokumentu, aby móc w razie wątpliwości z niej skorzystać. Czasami, na życzenie pracodawcy organizowane jest krótkie szkolenie dotyczące korzystania z programu.

MIT: Szkolenia e-learningowe pozwalają na obniżenie kosztów szkoleń językowych przy zachowaniu porównywalnej efektywności jak w przypadku szkoleń tradycyjnych.

 

FAKT: Wielokrotnie w firmach u podłoża decyzji o wdrożeniu szkoleń e-learningowych leży chęć obniżenia kosztów. Nic bardziej mylnego, licencje dobrych programów są drogie. Do tego dochodzą koszty związane z instalacją i serwerem. Okazuje się, że są to tak naprawdę koszty dodatkowe, gdyż e-learning nie zastępuje szkoleń, a może stanowić jedynie ich uzupełnienie.

Z obserwacji wynika, że potencjalne oszczędności dotyczą głównie logistyki szkoleń. Jednak praktyka wskazuje, że znaczna część szkoleń z wykorzystaniem e-learning jest bardziej kosztowna w porównaniu z formami tradycyjnymi. Finansowe uzasadnienie zastosowania e-learning częściej pojawia się po stronie zwiększenia przychodów niż ograniczania kosztów. Jeżeli szybciej i efektywniej przygotujemy nowego pracownika, odpowiedzialnego za sprzedaż czy obsługę Klienta, do wykonywania codziennych zadań, tym szybciej zacznie on osiągać planowane wymierne wyniki sprzedaży. Dzięki przesunięciu krzywej uczenia się, firma generuje większy obrót. Jeśli koszty osiągnięcia dodatkowego obrotu są niższe, pojawia się czysty zysk.

MIT: Dzięki wdrożeniu czystego e-learningu nauczymy pracowników języka szybciej i taniej bo bez pomocy drogich lekcji z "żywym" nauczycielem.

FAKT: Jeśli takie założenie przyświeca klientowi korporacyjnemu wysyłającemu zapytanie ofertowe na e-learning to jest ono z gruntu błędne, a przedsięwzięcie zakończy się niepowodzeniem. Niestety często dopiero przy precyzowaniu oferty okazuje się, że klient ma mylne wyobrażenia na temat e-learningu i wyznaczył sobie cele, których nie da się tą formą szkolenia zrealizować. Przede wszystkim twierdzimy, że nie da się w ten sposób nauczyć języka obcego. Większość z nas uczy się języka, żeby komunikować się. Jak można uczyć się sprawnej i swobodnej komunikacji bez kontaktu z lektorem. To tak, jakby uczyć się pływać bez wody. Jest to chyba jeden z największych mitów językowych szkoleń e-learningowych.

MIT: Większość zmotywowanych uczniów jest w stanie poradzić sobie ucząc się samodzielnie języka online.


FAKT:W odniesieniu do szkoleń językowych, zastosowanie wyłącznie e-learningu tj. bez kontaktu z lektorem, ma uzasadnienie jedynie w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich mogą być słuchacze, którzy mają bardzo specyficzne potrzeby językowe i muszą udoskonalić język w określonych aspektach np. zwiększyć poprawność gramatyczną wypowiedzi, poszerzyć konkretny zasób słownictwa, przygotować się do podróży biznesowej i powtórzyć sobie tzw. "survival language". Inne zastosowanie ma miejsce w przypadku osób na wyższych poziomach zaawansowania, które mogą potraktować pracę z programem e-learnigowych jako swego rodzaju powtórzenie znajomości języka lub jako narzędzie umożliwiające "utrzymanie" wysokiej kompetencji językowej i w przypadku takich kursów nie mówimy o rozwoju językowym, a raczej o "podtrzymaniu" znajomości języka czy jak w poprzednim przykładzie rozwijaniu go tylko w określonych obszarach.
Najnowsze technologie pozwoliły nam wypracować wiele modeli nauki z programem e-learningowym. Samodzielna praca z systemem bądź innym produktem multimedialnym może być uzupełniana kontaktami telefonicznymi, mailowymi, czy głosowymi (za pomocą komunikatorów, np. Skype'a) z lektorem.

 


Data publikacji: 2007-11-13
Strony: 12

Czas na n@ukę - wypowiedzi ekspertów , Komunikacja interpersonalna, skuteczny przekaz informacji, Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku, Letnia Szkoła Przedsiębiorczości – młodzi przedsiębiorczy na wakacjach, Trzy rodzaje edukacji ,