Mamy 8658 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Future City Game - brytyjski pomysł na ciekawe warsztaty

W połowie grudnia przedstawiciel Fundacji IBRAS - Wojciech Sańko przeprowadził w Trzebiatowie konsultacje społeczne metodę Future City Game. Celem tej innowacyjnej metody jest kreowanie nowych wizji dotyczących miasta. W tym przypadku pracowaliśmy nad wizjami zabudowy placu przy miejskim ratuszu oraz przestrzeni wokół Baszty Kaszanej.

Młodzi dorośli entuzjastycznie podeszli do postawionego przed nim zadania i ujawnili duże pokłady energii. Gra ujawniła grupy aktywnej młodzieży, które mogą stać się partnerami miasta we wdrażaniu pomysłów.

Wizja, która wygrała rywalizację, opierała się na jeszcze nie tak bardzo w Polsce popularnej wizji szkoły, która staje się miejscem aktywizacji publicznej. Według tego pomysłu szkolny klub wolontariatu chciałby wyjść poza mury szkoły w przestrzeń miejską. Działania skierowane byłby także do turystów, oferując im darmową usługę społecznego przewodnika po zabytkach Trzebiatowa.

Inny pomysł wykorzystywał do uatrakcyjnienia historycznej Baszty „Kaszany" aktywność lokalnej grupy rekonstrukcyjnej, odtwarzającej średniowieczne walki rycerzy.

Pomysły ujawniły ogromny potencjał młodych ludzi i okazały się bardzo inspirujące dla lokalnych włodarzy. Mamy nadzieję, iż będą początkiem nowej formuły współpracy między lokalnymi władzami a aktywnymi grupami mieszkańców.

Future City Game to warsztat wykorzystujący metodologię gry, w którym bierze udział 20-25 osób, przedstawicieli różnych środowisk w mieście. To proces wykorzystujący techniki kreatywnego myślenia, którego celem jest wyłonienie najlepszego pomysłu na rozwiązanie problemu istniejącego w danym mieście/dzielnicy/na danej ulicy. Temat oraz uczestników gry wybierają lokalni decydenci tak, aby gra była ściśle dostosowana do miejscowego kontekstu.

Future City Game jest metodologią opracowaną w Wielkiej Brytanii przez British Council w partnerstwie z CLES - Centre for Local Economic Strategies oraz URBIS - Manchester's Centre of Urban Life, w ramach projektu British Council Creative Cities.

Z graczami współpracują prowadzący warsztaty moderatorzy - Mistrzowie Gry, przeszkoleni przez British Council, i partnerzy miejscy, gromadząc dane na temat miasta/dzielnicy/ulicy oraz pomysłów proponowanych przez graczy i społeczność całego miasta/dzielnicy/ulicy.

Metodologia nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Organizacja warsztatów to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego miejsca (sala dla 5ciu 5cioosobowych zespołów, stoły do pracy, krzesła, drobny catering typu kawa, herbata, ewentualny lunch), sprzętu technicznego (rzutnik LCD + komputer), materiałów biurowych (flipczarty, flamastry), ewentualnego wynagrodzenia dla Mistrza Gry (do uzgodnienia pomiędzy nim a Partnerem).

Metodologia zastosowana w grze uczy jej uczestników między innymi działania w zespole, dyskusji nad ważnymi dla miasta/dzielnicy/ulicy kwestiami, stwarza możliwość rozwinięcia umiejętności prezentowania problemu i jego potencjalnego rozwiązania.

Założeniem Future City Game jest zapewnienie, iż zwycięski pomysł zostanie przekazany władzom miasta/dzielnicy/ulicy i wszystkim zainteresowanym i jeśli to będzie możliwe - włączony w proces twórczego rozwoju miasta/dzielnicy/ulicy oraz zrealizowany przy wsparciu władz oraz szeroko pojętym udziale społecznym.

Metodę zastosowano m.in. przy projektowaniu zagospodarowania ulicy Samborskiej w Warszawie.

Więcej o wszystkich warsztatach Future City Game, zrealizowanych do tej pory:

http://creativecities.britishcouncil.org/future_city_game/

Źródło: Fundacja IBRAS


Data publikacji: 2011-12-21
Strony: 1

Kilka słów od Edustacji w Nowym Roku, W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (2) , Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera, Prof. ekonomii z USA: u nas studenci płacą, więc wymagają , Debatujmy, a potem zmieniajmy edukację ,