Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Kl@pa, czyli polscy uczniowie bezradni online

OECD zaprezentowała wyniki badań uczniów „Students On Line" będące częścią Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów, czyli PISA 2009. Badano w nim umiejętności korzystania z internetu. Wyniki polskich uczniów można określić krótko: kl@pa. Gorszy wynik od nas wśród krajów UE odnotowali tylko uczniowie austriaccy.

W skrócie - poniżej średniej dla krajów OECD odnotowaliśmy wyniki w takich kategoriach jak umiejętność rozumienia treści cyfrowych (464 punkty, przy średniej dla OECD na poziomie 499 punktów!) oraz umiejętność wyszukiwania (relewantnej) informacji w sieci (42 punkty wobec średniej dla OECD na poziomie 46,3 - tu gorsi od naszych uczniów są tylko młodzi Węgrzy)...

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-07-01
Strony: 1

Pedagog XXI wieku , Warto się kształcić po pięćdziesiątce, Potrzeby pracodawców i systemy zapewniania jakości w edukacji / szkoleniach w Wielkiej Brytanii, Szkolenia pracowników słabe i nieefektywne. Pracodawcy nie myślą strategicznie, W styczniu otwarcie interaktywnej wystawy edukacyjnej,