Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

MEN otwiera edukację szkolną na e-learning

Edukacja online rozwija się w Polsce od wielu lat, także w polskiej szkole. Do tej pory mogła się rozwijać jedynie na zasadzie eksperymentu. Resort edukacji chce zmienić obowiązujące prawo i pozwolić na prowadzenie części zadań edukacyjnych w formie e-learningu. Sekretarz stanu w MEN Krystyna Szumilas wskazuje, że ma to być uzupełnienie procesu dydaktycznego.

"W obowiązującym prawie możliwość kształcenia na odległość, e-learningu, jest bardzo ograniczona. Dopuszczona jest jedynie w procesie kształcenia ustawicznego, czyli w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. I jest to pierwsze pole, w którym to kształcenie funkcjonuje, takie jakby poletko doświadczalne. Przepisy określają zadania organizatora takiego nauczania, zawartość materiałów dydaktycznych i dokumentację przebiegu kształcenia. Zaoczne szkoły dla dorosłych mogą także organizować dla słuchaczy konsultacje indywidualne w trybie kształcenia na odległość" - wyjaśniła w Sejmie minister Szumilas.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-03-04
Strony: 1

MEN: zawarto umowy na 28 proc. środków UE na projekty edukacyjne, Pracowniku wrzuć na luz, Pracodawco naucz się dolewać paliwa. Rady ekspertów na wypalenie zawodowe , Test na pedagoga , Szkoła raczej bez prac domowych, 12 ekspertów będzie szkolić na Search Marketing Week,