Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

MEN otwiera edukację szkolną na e-learning

Edukacja online rozwija się w Polsce od wielu lat, także w polskiej szkole. Do tej pory mogła się rozwijać jedynie na zasadzie eksperymentu. Resort edukacji chce zmienić obowiązujące prawo i pozwolić na prowadzenie części zadań edukacyjnych w formie e-learningu. Sekretarz stanu w MEN Krystyna Szumilas wskazuje, że ma to być uzupełnienie procesu dydaktycznego.

"W obowiązującym prawie możliwość kształcenia na odległość, e-learningu, jest bardzo ograniczona. Dopuszczona jest jedynie w procesie kształcenia ustawicznego, czyli w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. I jest to pierwsze pole, w którym to kształcenie funkcjonuje, takie jakby poletko doświadczalne. Przepisy określają zadania organizatora takiego nauczania, zawartość materiałów dydaktycznych i dokumentację przebiegu kształcenia. Zaoczne szkoły dla dorosłych mogą także organizować dla słuchaczy konsultacje indywidualne w trybie kształcenia na odległość" - wyjaśniła w Sejmie minister Szumilas.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-03-04
Strony: 1

Będzie więcej pieniędzy na unijne szkolenia, Zatrudniony sam wybierze szkolenie i dostanie na nie pieniądze z UE , W 2012 r. pierwsze opłaty za studia dzienne , Jak skutecznie motywować do uczenia się?, MBA inwestycją w rozwój? Nie zawsze i nie dla wszystkich ,