Mamy 9336 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku

Wykłady, debaty i warsztaty dotyczące kształcenia w uniwersytetach trzeciego wieku będą przedmiotem międzynarodowej konferencji poświęconej tej formie kształcenia. Spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 1-4 września.

Konferencję pt. "Uniwersytety Trzeciego Wieku - sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów w XXI wieku" organizuje Gdański Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Będzie to już siódma edycja Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorzy zapowiadają, że podczas spotkania będą kontynuowane dyskusje na tematy podejmowane na poprzednich konferencjach oraz na tematy nowe, ważne dla przyszłości UTW tematy.

W kilku blokach tematycznych, w trakcie wykładów oraz dyskusji panelowych zostaną omówione ogólne zagadnienia dotyczące edukacji seniorów. Uczestnicy debat skoncentrują się też na szczegółowych zagadnieniach, dotyczących podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i organizacyjnej strony funkcjonowania UTW. Organizatorzy planują dyskusję na temat samoakredytacji UTW i wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technik IT.

Uczestnicy konferencji rozważą też ideę ogłoszenia programu "Rok 2012 - Rokiem UTW", który mógłby się przyczynić do zwrócenia uwagi władz, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych na problematykę edukacji ustawicznej pokolenia seniorek i seniorów.

Ważne częścią spotkania w Gdańsku będą również wykłady i informacje dotyczące zdrowia i promowania aktywnego trybu życia starszego pokolenia. W trakcie konferencji będzie także czas na prezentację i wymianę doświadczeń między poszczególnymi UTW z Polski i zagranicy.

Szczegółowe informacje i plan konferencji na stronie: www.univ.gda.pl/pl/gutw

źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

 


Data publikacji: 2010-08-30
Strony: 1

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Politechnice Łódzkiej rozpoczyna czwarty rok działalności, Potrzeby pracodawców i systemy zapewniania jakości w edukacji / szkoleniach w Wielkiej Brytanii, Szkolenie z urzędu pracy jest szansą na pracę w księgowości, Szkolnictwo wyższe dla nowego społeczeństwa , Edukacja przez całe życie. Jesteśmy na TAK.,