Mamy 9710 aktualnych szkoleń oraz 5229 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Nauczanie przedmiotów ścisłych wspierane przez technologię

W ostatnich latach osiągnięcia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniły nasz sposób myślenia na temat nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych i średnich. Obecnie istnieją nowe produkty, mobilne i przyjazne dla użytkownika, które pomagają szkołom włączać do ich programów nauczania przedmiotów ścisłych nowe tematy i zajęcia.


Niemniej, jak wiadomo większości pedagogów, sam sprzęt nie wystarcza do zmiany podejścia nauczycieli, czy szkół do sposobu nauczania przedmiotów ścisłych na lekcjach. Inaczej mówiąc, lepsze narzędzia nie koniecznie prowadzą do rozwoju lepszych metod pedagogicznych...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-07-16
Strony: 1

Po jakiej szkole praca od ręki. Po jakiej - bezrobocie, Kluczowe czynniki rozwoju państw: edukacja i innowacje, Raport: bezpłatne studia są fikcją, Pociąg do uczenia się przez całe życie , Nowy zawód drugą szansą ,