Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Otwarta edukacja: zmiany w praktykach edukacyjnych

Koncepcja otwartej edukacji rozprzestrzeniła się na setki instytucji na całym świecie, szczególnie w szkolnictwie wyższym i w instytucjach kształcenia dla dorosłych. Rozdawanie wiedzy za darmo (OECD 2007) wydaje się być ideą rewolucyjną. Fascynuje ona nauczycieli, wzbudza zainteresowanie uczniów, obawy wydawnictw i stawia nowe wyzwania organizacjom edukacyjnym.

Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources - OER) został po raz pierwszy wykorzystany przez UNESCO w roku 2002. Od tamtej pory pojęcie to rozprzestrzeniało się jak epidemia. Obecnie OER są już szeroko rozpowszechnioną rzeczywistością: są produkowane, udostępniane, używane i wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów oraz bardzo często dostępne w dużych bazach danych, z których ostatnia jest inicjatywą Afrykańskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

Publikacja tego numeru eLearning Papers zbiega się z globalnym spotkaniem zainicjowanym i prowadzonym przez Fundację na rzecz OER, odbywającym się w Nowej Zelandii, w którym bierze udział międzynarodowa grupa nauczycieli i działaczy oświatowych. Spotkanie to ma na celu założenie pierwszego globalnego Uniwersytetu OER. W Europie inicjatywy takie jak, Inicjatywa Jakości OER (ang. Open Educational Quality Initiative) oraz projekt OERTest pracują na rzecz zmiany kultury w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, aby podnieść stopień akceptacji i osiągnąć transformację oświaty poprzez OER.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-03-21
Strony: 1

Otwierajmy zasoby edukacyjne , Dydaktyk musi być pasjonatem, Od nauki języka rośnie mózg, Zmieńmy model edukacji: z industrialnego na organiczny , Sedno edukacji leży w treści nauczania ,