Mamy 9717 aktualnych szkoleń oraz 5235 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Raport o stanie edukacji polskiej

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy" - kompleksowe zestawienie wyników badań polskiej edukacji. Obraz, jaki wyłania się z dokumentu uświadamia, że skala wyzwań stojąca przed szkołami jest niemała. Na pewno warto kontynuować te badania, także w obszarach, które zostały pominięte.

Przygotowany przez IBE raport po raz pierwszy zbiera w jednym dokumencie różne wyniki badań, polskich i międzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji przeprowadzone w ciągu ostatnich 10-20 lat. Dzięki temu jest pierwszym tak wielowymiarowym opisem stanu polskiej oświaty. Wśród tematów poruszonych w dokumencie są kwestie jakości edukacji, wyrównywania szans w dostępie do oświaty, jej dostosowania do rynku pracy czy wpływu sytuacji demograficznej na system edukacji. Dzięki zestawieniu aktualnych danych z danymi historycznymi czytelnik raportu może wyrobić sobie zdanie o skali osiągnięć polskiej oświaty i osób ją tworzących, przede wszystkim uczniów i nauczycieli. Dokument pokazuje również te obszary, które nie dają wystarczających powodów do satysfakcji oraz wskazuje zagadnienia, które wymagają dalszych badań.

Wiecej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-06-08
Strony: 1

Nauka jazdy w biznesie, Propozycje Parlamentu Studentów ws. reformy szkolnictwa wyższego, Prawie 80 tys. polskich studentów skorzystało już z "Erasmusa", Genchi Genbutsu, jako dzwignia w profesji dobrego sprzedawcy, Gmina może wymagać od nauczycieli pracy w szkole po 8 godzin dziennie,